Praktická cvičení z Fyziologie tělesné výchovy a sportu

Mgr. Dominika Pyšná

Prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc.

 
1. Základní hodnocení
zdrav. stavu sportovce


2. Základní metody

sledování stavby a složení těla sportovce

3. Funkční diagnostika


3.1 Zásady testování

3.2 Testy jednoduché

dělení testů dle zátěže:
 Změna polohy těla
 Zvýšený tlak v plicích
 Výstupy
 Dřepy
 Běh
 Poskoky
 Kombinované

Ostatní testy:
Ruční dynamometrie
Conconiho test
Cooperův test

3.3 Testy komplexní 

  Spiroergometrie
  W170
  Wingate test


Zdroje a rozšiřující materiály

Úvod

 

Multimediální učební materiál Praktická cvičení fyziologie sportu a tělesné zátěže je důležitou součástí výuky. Student se zde seznamuje se základním hodnocením zdravotního stavu sportovce, sledováním stavby těla a jeho vývoje i funkční diagnostikou. Hodnocením jednotlivých typů měření a vyšetřovacích metod získá znalosti o základních principech funkčního testování. Tento materiál je určen studentům 2. ročníku studijních programů zaměřených na tělesnou výchovu a byl financován projektem Fondu rozvoje vysokých škol.

Obsah předkládaného studijního materiálu vychází z materiálního a přístrojového vybavení pracoviště Katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.


Obsah:

1.       Základní hodnocení zdravotního stavu sportovce

2.       Základní metody sledování stavby a složení těla sportovce, vývoje

3.       Funkční diagnostika

       3.1      Zásady testování

       3.2      Testy jednoduché

 

Dělení testů dle zátěže:
 Změna polohy těla
 Zvýšený tlak v plicích
 Výstupy
 Dřepy
 Běh
 Poskoky
 Kombinované

 

Ostatní testy:

 Ruční dynamometrie

 Conconniho test

 Cooperův test 

           

       3.3 Testy komplexní

 Spiroergometrie

 W170
 Wingate test

 Zdroje a rozšiřující materály


Zvláštní poděkování patří také pracovníkům z Centra informatiky PF UJEP, kteří se podíleli na prezentaci projektu na internetových stránkách, P. Poláčkovi a J. Plachému.

 

spiroergometrie