Lianova zkouška

 

Pomůcky:

stopky

 

Postup:

1) Vyšetřovaný se zklidní, změříme SF1 ve 30 s intervalu, převedeme na minutové údaje.

2) Tato zkouška se provádí prostřednictvím běhu na místě. Vyšetřovaný imituje běh tak, že nezvedá tolik kolena, patami se dotýká hýždí. 

     U dospělých zátěž provádíme jednu minutu /v intervalu 2 kroky za 1 sekundu/, u dětí a mládeže půl minuty. 

     Měříme srdeční frekvenci ihned po ukončení běhu ve stoje v intervalu 30s a převedeme na minutový údaj.

3) Dále měříme každou celou minutu stejným způsobem.

 

Vyhodnocení:

- vynikající zdatnost mají jedinci dosahující výchozí hodnoty SF již ve druhé minutě po zátěži

- velmi dobrou zdatnost ve třetí minutě po zátěži

- průměrně zdatný ve čtvrté minutě

- v páté pak podprůměrně zdatný

- krátké instruktážní video lze shlédnout na: Video

 

Margariův test

Tento test má za úkol zjistit maximální alaktátový výkon. Zatížením je běh do schopů s maximální rychlostí. 

Běžně používáme schodiště o 14 schodech a měříme čas, za který proband vyběhne 3.-9. schod.

Výkon /P/= F . S . t-1

kde F je tělesná hmotnost, S je výška schodu  t je naměřený čas výstupu

 

Dal Monteho test

Vyhodnocuje odrazovou sílu na běžícím pásu /běhátkový ergometr/ při sklonu 10%, po dobu 5s, s opakováním /3x/,

každé opakování má jinou rychlost průtoku koberce- 2,3 a 4 m/s. 

Na základě registrovaných sil se vytrácí práce vynaložená na pohyb hmoty vlastního těla do svahu za určený čas.

 

 

Zpět na hlavní menu