3.1  Zásady testování

 

Vyšetření sportovec podstupuje 4-6 týdnů před zahájením prvního tréninku,

komplexní vyšetření poté jednou za dva roky nebo vždy když jedinec začíná provozovat

nové sportovní odvětví.

 

Zásady oběhových zkoušek

Každá funkční zkouška musí být reprodukovatelná a mít svoji validitu.

Jednorázové vyšetření podá je přibližné informace o úrovni tělesné zdatnosti jedince. 

Při sledování výchozích /klidových/ hodnot je vždy nutné dodržovat stejný postup a

podmínky vyšetřování. 

 

Za ideální situaci se považuje u vyšetřovaného:

 

minimálně 2 hodiny nalačno, bez cigaret a neužívat žádné léky

15 minut v klidu v sedu či lehu před testem

 

Laboratorní podmínky by měly být následující:

 

klidná místnost

teplota vzduchu 18-22˚C

relativní vlhkost 40-60%

 

S metodikou by měl být proband vždy dopředu obeznámen.

Výsledky vždy vztahujeme k dané obecné normě, v závislosti na věku, pohlaví apod.

 

 

Zásady dechových zkoušek

 

Prostředí diagnostiky by mělo být následující:

 

klidné a tiché

teplota vzduchu nejlépe 20˚C

 

Přístrojové vybavení:

 

dobrá vzduchotěsnost spirografu či spirometru

správnou hladinu vody

vyváženost recipientu

chod registračního zařízení

náplň pro absorpci oxidu uhličitého

náplň recipientu patřičnou směsí vzduchu

čistota a zásoba náustků

Vyšetřovaná osoba:

 

dodržování poloh

při získávání výchozích hodnot vyšetřovaná osoba většinou leží

/např. dechová frekvence, dechový objem apod./

při testování vitální kapacity, apnoické pauzy, minutové ventilace

                                                         vyšetřovaná osoba většinou stojí

musí být poučena předem o celém průběhu vyšetřování

u některých zkoušek je dokonce nutné vyzkoušení předem

 

Nezapomínáme zaznamenávat teplotu vdechovaného vzduchu

a barometrický tlak.

 

 

 

Zpět na hlavní stránku