1. Základní hodnocení zdravotního stavu sportovce

 

Zjišťování zdravotního stavu se stalo v posledních letech velmi žádané. Nepřítomnost choroby je jedním ze základních atributů zdraví.

Je důležité posoudit ukazatele aktivního zdraví, metabolické parametry z aspektu vývoje zdraví a prevence chorob, jakými jsou např.

tlak krve, křivka EKG, podíl aktivní tělesné hmoty a tukové tkáně, určení tělesné zdatnosti vzhledem k věku, pohlaví a zdravotní stav.

Sledujeme především schopnost snášet tělesné zatížení. Pro děti a mládež se očekává usměrnění na takovou tělovýchovnou a sportovní činnost,

pro kterou má mladý člověk předpoklady z hlediska tělesné stavby a funkčních schopností.

 

Zdravotní stav hodnotíme dle následujícího schématu:

Anamnéza

1.       Rodinná- choroby rodičů, sourozenců, manželského partnera, dětí, popř. případné příčiny úmrtí, výskyt chorob krevního oběhu, 

                            alergie, cukrovka ad.

2.       Osobní- nemoci v dětském věku, choroby současné, hospitalizace, operace, infekce ad.

3.       Sociální- sociální poměry, zaměstnání, stravování, drogy, kouření, pracovní a rodinné problémy, konzumace alkoholu ad.

4.       Gynekologická- nástup menses, pravidelnost cyklu, trvání krvácivosti, počet porodů a potratů, antikoncepce ad.

5.       Sportovní- objem, intenzita, frekvence tréninku, sportovní výsledky, počet a úroveň soutěží, tendence výkonnosti

Objektivní vyšetření

1.       Základní vyšetření- tělesná výška, hmotnost, vitální kapacita, podíl tuku, tlak krve, tepová frekvence, dynamometrie

2.       Komplexní fyzické vyšetření- elektrokardiogram, rentgen plic ad.

3.       Funkční vyšetření- spiroergometrie, Wingate ad.

4.       Laboratorní vyšetření- chemické vyšetření moči, cholesterol, lipoproteiny v krvi ad.

 

U sportovců se vykonávají základní lékařské prohlídky na začátku zapojení se do tréninkového procesu a následně v intervalu 1-2 roky.

Boxeři absolvují vyšetření jednou za půl roku se zaměřením na neurologické vyšetření s rentgenem lebky, eventuelně EEG. 

O každém „knokautu“ se vyšetření povinně opakuje. V technických sportech se vyžaduje komplexní vyšetření, které zahrnuje interní, 

chirurgické, oční, neurologické, psychiatrické, ORL, stomatologické a RTG hrudníku.

Souhrnně tato vyšetření hodnotí lékař, který stanoví celkový závěr.

 

Lékař hodnotí zdravotní skupinu jedince:

1.       Skupina- jedinec zdravý, tělesně a psychicky dobře vyvinutý, s vysokým stupněm trénovanosti, schopný velké tělesné námahy

2.       Skupina- jedinec zdravý či s minimálními odchylkami zdravotního stavu bez podstatných změn, méně trénovatelný na velkou tělesnou námahu

3.       Skupina- jedinec s význačnými odchylkami od zdravotního stavu, tělesného rozvoje, stavby i složení těla, trvalého anebo dočasného charakteru,

které nejsou překážkou pro účast na vyučování či pro výkon v zaměstnání, ale které jsou charakteristické zvýšenou tělesnou námahou,

případná sportovní činnost jen ve skupinách dle zdravotního oslabení

4.       Skupina- jedinec nemocný, povolená jen léčebná tělesná výchova dle individuálního programu

 

 

Zpět na hlavní stranu