Funkční diagnostika

Dobrá tělesná zdatnost /zdravotně orientovaná zdatnost/ působí preventivně na zdravotní problémy spojené

s hypokinezí. Rozvojem tělesné zdatnosti předcházíme např. onemocněním kardiovaskulárního charakteru.

Držení těla, strukturální faktory /výška, hmotnost, tělesné složení/ a funkční faktory/aerobní a svalová zdatnost,

flexibilita/ patří ke komplexnímu hodnocení zdravotně aerobní zdatnosti.

 

Prostřednictvím funkčních testů hodnotíme funkční zdatnost organismu /aerobní zdatnost, kardiorespirační či kardiovaskulární zdatnost,

obecná pohybová vytrvalost/.Definujeme ji jako „způsobilost organismu účelně přijímat, přenášet a využívat kyslík zejména k pohybové činnosti“.

Aerobní zdatnost se projevuje schopností svalů vykonávat aktivitu vytrvalostního rázu. Dále ji lze definovat jako způsobilost člověka vyrovnat se

s vnějšími nároky, resp. odolávat aktuálním vlivům okolí či jako schopnost potýkat se a řešit úkoly pohotově, s dostatkem energie a dostatečnou

rezervou pro příjemné strávení volných chvil.

 

 

Funkční testování používáme v různých fázích tréninkové a závodní činnosti k ověření tréninkového procesu.

 

 

 

Zpět na hlavní stránku