Wingate test

 

Jedná se o komplexní all-out test / do maximálního zatížení/. Pomáhá při diagnostice anaerobního výkonu testem „do vyčerpání“. 

Význam tohoto testu je především u rychlostně-silových sportů, ale i v řadě střednědobých a vytrvalostních disciplín /zrychlení na trati, závěrečný finish/.

 

Pomůcky:

nejčastěji bicyklový ergometr

 

Postup a vyhodnocení:

1.       zahřátí, protažení a uklidnění jedince

2.       proband vykonává maximální anaerobní výkon s daným zatížením /v libovolném 5s intervalu/

muži cca 10-14 W/kg-1 /silový sportovci až 16/

ženy 9-13 W/kg-1

Průměrný brzdný odpor činí 7,5 N/kg.

Test provádí vyšetřovaný po dobu 30 s.

3.       při testu sledujeme:

maximální anaerobní výkon

anaerobní kapacitu /průměrný výkon ve Wattech či celkovou práci v Joulech= součin průměrného výkonu a času/

muži 260-350 J/ kg-1

ženy 190-280 J/ kg-1

4.       index únavy, tj. pokles výkonu v průběhu testu= /maximální 5s výkon- minimální 5s výkon/ . 100

hodnoty se pohybují mezi 30-50%

 

Průběh výkonu a parametry Wingate testu

wingate

A celková práce

IÚ index únavy

(převzato z Kučera a kol., 1999)

 

 

Vyhodnocení Wingate testu vybraných sportovních disciplín u mužů

Sportovní disciplína

Max. anaerobní výkon       

            W/ kg-1

Anaerobní kapacita

             J/ kg-1

Index únavy

Rychlobruslení

16,2

372

-

Hokej lední

16,2

354

47

Basketbal

15,4

343

46

Triatlon

13,9

339

36

Fotbal

13,6

312

43

Volejbal

13,5

315

-

Obor TV-studenti

13,1

307

42

Vzpírání

12,7

285

44

Vytrvalostní běh

11,4

279

32

Nesportovci- mladí

9,3

223

40

(převzato z Komadel a kol., 2004)

 

Vyhodnocení Wingate testu vybraných sportovních disciplín u žen

Sportovní disciplína

Max. anaerobní výkon      

            W/ kg-1

Anaerobní kapacita

             J/ kg-1

Index únavy

Volejbal

10,8

254

43

Triatlon

9,8

254

26

Gymnastika

9,6

238

39

Obor TV-studentky

9,4

226

40

Bruslení

8,6

220

30

Nesportovkyně- mladé

5,8

145

30

(převzato z Komadel a kol., 2004)

Zpět na hlavní stránku