Spiroergometrie

Tento zátěžový test umožňuje sledovat činnost kardiovaskulárního a dýchacího systému za maximálního fyzického zatížení vyšetřovaného.

V průběhu zátěže sledujeme spotřebu kyslíku a množství vydechnutého CO2. Test hodnotí míru schopností těchto systémů. 

Ve sportovní diagnostice zjišťujeme funkční zdatnost jedince v různých fázích tréninkového procesu. 

Používáme jej k ověření efektivity tréninku. Jedná se o nejvhodnější a nejlepší test pro zjištění vytrvalostních schopností

 

Pomůcky:

Ergometr /nejčastěji bicykl či běhátko/, sporttester, náustek, analyzátor výdechových plynů, někdy doplněn o zátěžové EKG.

 

Postup:

1)      Zklidněný pacient se přesune na daný ergometr, nasadí si náustek pro analýzu výdechových a vdechových plynů a svorku na nos. 

        Dýchání probíhá pouze výměnou plynů ústy. Pás od sporttestru si vyšetřovaný připne na hrudník pro hodnocení SF. 

        Zaškolený personál odečte první kontrolní údaje.

2)      Po zahřátí a vydýchání probanda na ergometru:  ¨

3)      Zátěž na bicyklu – přidává se každou minutu 20-30 wattů, test trvá cca 10-14 minut

Zátěž na běhátku – přidává se každých 30 s až 1 minutu nebo po oběhnutém úseku

                                   /nejčastěji 200 m/ test zde trvá asi 12-18 minut

 

 

Vyhodnocení:

Sledujeme dané ukazatele. Vyhodnocujeme anaerobní práh, analyzujeme výdechové plyny, ventilaci plic ad. hodnoty prostřednictvím pc programů. 

Všechny ukazatele sledují funkční zdatnost jedince, jeho kardiorespirační schopnosti vzhledem k tréninkovému procesu, slouží jako zpětná vazba.

Více lze vysledovat z následující videosekvence: Video č.1

 

Krátká videa z tohoto testu, převážně jeho hlavní části, naleznete na následujících odkazech:

Spiroergometrie na běhátku:

Video č.2

Video č.3

na bicyklu:
Video č.4

Video č.5

sestříhané video s komplexním vyšetřením /kaliperace, TK,../ na bicyklu:

Video č.6

Foto spiroergometrie v začátcích na:

Video č.7

 

 

Zpět na hlavní menu