Cooperův test

Velmi známý test, který pochází z USA, někdy označován jako „12-minutový běh“. Používá se na stanovení úrovně aerobních schopností v terénu.

Cooper stanovil vztah mezi uběhnutou vzdáleností a maximální spotřebou kyslíku. Průměrný korelační kvocient činí r=0,89, což značí o těsné závislosti. 

Normy jsou stanoveny s ohledem na věk a pohlaví vyšetřovaných jedinců. Je určen pro všechna sportovní odvětví, nejlépe pro rekreační běžce.

 

Pomůcky:

atletický ovál /400m/ či 200m běžecký úsek

 

Postup:

Vyšetřovaný má za cíl uběhnout za 12 minut co nejdelší vzdálenost. Měl by být informován v průběhu testu o čase a uběhnuté vzdálenosti. 

Především děti a netrénovaná populace nedokáže většinou rozvrhnout správně svoje síly a test nedokončí. Problematická je i motivace k provedení maximálního úsilí.

 

Vyhodnocení:

Provádíme, dle zmíněných norem viz tabulky níže.

 

Kategorie tělesné zdatnosti dle hodnot VO2max

dle Coopera (1977)

Uběhnutá vzdálenost

/v metrech/

VO2max

/ml.min-1.kg-1/

1500

23

1600

25

1700

27

1800

29

1900

31

2000

33,5

2100

36

2200

38

2300

40

2400

42

2500

44

2600

46,5

2700

49

2800

51

2900

53

3000

55

3100

57

3200

59,5

3300

62

3400

64

3500

66

3600

68

3700

70

(převzato z Komadela a kol., 1997)

 

 

 

 

věk

 

 

 

Skupiny

13-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

1.muži<

35,0

33,0

31,5

30,2

26,1

20,5

        ženy<

25,0

23,0

22,8

21,0

20,2

17,5

2.muži

35-38,3

33-36,4

31,5-35,4

32,2-33,5

26,1-30,9

20,5-26,0

        ženy

25-30,9

23,6-28,9

22,8-26,9

21-24,4

20,2-22,7

17,5-20,1

3.muži

38,4-45,1

36,5-42,4

35,5-40,9

33,6-38,9

31,0-35,7

26,1-32,2

        ženy

31-34,9

29-32,9

27-31,4

24,5-28,9

22,8-26,9

20,2-24,4

4.muži

45,2-50,9

42,5-46,4

41-44,9

39-43,7

35,8-40,9

32,2-36,4

        ženy 

35-38,9

33-36,9

31,5-35,6

29-32,8

27-31,4

24,5-30,2

5.muži

51-55,9

46,5-52,4

45-49,4

43,8-48,0

41-45,3

36,5-44,2

        ženy

39-41,9

37-40,9

35,7-40,0

32,9-36,9

31,5-35,7

30,3-31,4

6.muži>

56,0

52,5

49,5

48,1

45,4

44,3

        ženy>

42,0

41,0

40,1

37,0

35,8

31,5

1.skupina velmi slabá zdatnost

2.skupina slabá zdatnost

3.skupina průměrná zdatnost

4.skupina dobrá zdatnost

5.skupina velmi dobrá zdatnost

6.kupina výborná zdatnost

(převzato z Komadela a kol., 1997)

 

 

zpět na hlavní stranu