Změna polohy těla= Ortoklinostatické testy

 

U těchto typů testů je zátěží změna polohy těla např. z lehu do stoje a naopak /klinostáza=leh, ortostáza=stoj ve vzpřímené poloze/. 

Gravitace působí na oběhový systém. Posuzujeme adaptaci organismu při změně směru působením gravitace. Sledujeme,

jak dlouho trvá úprava porušené rovnováhy cirkulace pro posouzení funkční zdatnosti jedince.

 

Zdatný /trénovaný/ – stáhne se hladká svalovina v žilním systému při změně polohy těla a následné hodnocené změny oběhu /TK, SF či TF/ jsou minimální

 

Nezdatný – cévy se stáhnou později, krev se do srdce nedostává, to se zvýší srdeční frekvenci a vypuzuje míň okysličené krve do oběhu /nižší hodnoty TK/

 

Nemocný – žilní systém se nestáhne, krev dole, nejde do srdce, to buší stále víc, nic ale netlačí, výsledkem je žádná krev do mozku – ten může až vypnout = synkopa

                        Synkopa je definována jako náhlá, krátkodobá ztráta vědomí a posturálního tlaku s následnou spontánní úpravou. Je důsledkem např. 

                        poklesu minutového srdečního objemu.

 

 

Ortoklinostatický test

 

Pomůcky:

něco na měření tepu, stopky, popř. tonometr

 

Postup:

1.       15 minut leh bez podpory hlavy, změříme TF  

2.       pozvolný přechod do sedu-ortostázy (během 5 s), 55.-65. s měříme TF

3.       znovu pozvolný sed-leh, 55.-65. s měříme znovu TF

4.       údaje převedeme na minutové, hodnotíme rozdíl TF ortostáz a klinostáz

 

Vyhodnocení:

-hodnoty TF a změny TK  vypovídají o vegetativní rovnováze

-aktivní změna polohy těla= svalová práce /individuální odchylka/

-zvýšení TF ve stoje nad 18 tepů za min ukazuje na vyšší dráždivost sympatiku /rychlostně-silové sporty/
-snížení TF vleže po ortostáze vykazuje vyšší dráždivost vagu /vytrvalostní schopnosti/

 

Příklady výsledných hodnot u obecné populace a sportovců

TF /za min./

Ženy /průměrný věk 34/

Muži /průměrný věk 33/

Košíkářky /pr. věk 26/

TF při 1.klinostáze

74

70,5

59

TF při ortostáze

83,5

82

66

TF při 2.klinostáze

74,4

72

57,4

 

 

-můžeme zkoušku doplnit o EKG záznam /u vegetativně labilních sledujeme inversi T vlny ve 2-3 svodě/

- tuto zkoušku lze shlédnout přes odkaz: video č.1

 

 

head up Tilt test= HUTT  /ortoklinostatická zkouška na tzv. sklápěcím stole/

více na:

odkaz č.1

odkaz č.2


video toho testu můžete shlédnout na:

video č.2

 

 

Schellongův test

 

Pomůcky:

Stopky, tonometr

 

Postup:

1.       15 min leh v klidu, změříme DKT a SKT, TF

2.       stoj, měříme TK a TF v minutových intervalech do dosažení normálu

 

Vyhodnocení:

1.       Tlak krve

Normální:  SKT stejný, DKT ↑ o 5 torrů

Hypotonie: SKT ↓ o 20 a DKT ↑ o 13 torrů

2.       Tepová frekvence

-          určujeme ortostatického zrychlení

-           TF stoj/maximum/ – TF leh /minimum/

 

Oběhová reakce:

zvýšení do 7 tepů/min= vagotonická (vytrvalci)

7,1-12 tepů/min= normotonická

12,1-18 tepů/min= zvýš. drážd. sympatiku

                              (rychl.-silové sporty)

více než 18 tepů/min= sympatikotonická

-provedení testu lze shlédnout na odkazu: video č.3

 

 

Zpět na hlavní menu