Zátěžové testy výstupové

 

U těchto typů testu je jasná výchozí odpověď vyjádřená rychlým poklesem SF, TF či TK ve fázi zotavení. 

Čím je jedinec zdatnější, tím dříve se hodnoty jednotlivých ukazatelů dostanou do normálu. 

Získáváme určitý INDEX ZDATNOSTI pro každý test.

 

Řadíme mezi ně např.: Schneiderova zkouška a Letunovova zkouška/viz kombinované/, Masterův test (nazývaný též jednoduchým testem), 

Step test a jeho modifikace

 

 

Brouhův modifikovaný step test

 

Pomůcky:

Stupínek, stopky /metronom/

 

Postup /viz schéma/:

1)      Vyšetřovaná osoba v pohodlném oblečení si na znamení připraví jednu nohu na stupínek, druhá je na zemi.

2)      Vystupování a sestupování se provádí střídavě levou a pravou a vyšetřovaný si nesmí pomáhat opíráním rukama o stehna. 
Výstupy provádíme 5 minut v tempu 30 výstupů za 1 minutu. K udávání tempa využíváme metronom či zvolíme asistenta, který udává tempo sám. 

        Stupínek je 50 cm vysoký pro muže, 45 cm pro ženy, 30 cm pro děti a mládež.

3)      SF se měříme v úsecích 1-1:30, 2-2:30 a 3-3:30 po zátěži. Index zdatnosti (IZ) vypočítáme dle vzorce:

 

                                                                     (délka cvičení v s)x 100

                                                             IZ = ----------------------------------

                                                                            (SF1+ SF2 + SF3)x 2

 

Vyhodnocení:

 

Nesportovci

pod 55 bodů.....….slabá tělesná zdatnost

55 - 64 bodů.......nízký průměr

65 - 79 bodů.......vysoký průměr

80 - 89 bodů...…zdatný

90 a více bodů...velmi zdatný

 

Sportovci

pod 80 bodů..........méně výkonný

81 - 100 bodů....…….středně výkonný

101 - 120 bodů...….…dobře výkonný

121 - 140 bodů.....…..velmi dobře výkonný

nad 140 bodů.......…výborně výkonný

dle Červinkové a kol. (2000)

Step test je zaznamenán v krátké videosekvenci: Step test

 

Zpět na hlavní menu