W170

 

=pracovní kapacita na hladině 170 tepů, obecně to znamená, jaký podává tělo výkon při tepu 170

-pokud testujeme starší jedince, kteří mají maximální TF nižší, používá se test W160 či W150

 

Pomůcky:

testovat se může na všech ergometrech /nejčastěji ale na bicyklu/

 

Postup:

1)      po zahřátí a opětovném uklidnění organismu

2)      3 stupně po 3 minutách: muži    1 – 2 - 3 wattů/kg

                                                  ženy     1 – 1,5 – 2 wattů/kg

                                                  u starších jedinců pouze 2 stupně po 5 minutách

3)      Záznam TF provádíme na milimetrový papír či do grafu.

4)      Linie, která vypovídá o TF, nám většinou protne hladinu 170, svedeme kolmici k ose x a zjistíme kolik wattů W/kg, čili jakou práci, jsme při této hladině vykonali. Pokud se při testu stane, že jedinec má nižší TF již u třetího stupně, pokračuje dalším stupněm, než dosáhne stanovených 170 tepů, méně zdatní se dostanou na 170 tepů i dříve /před třetím stupněm/.

Vyhodnocení:

Funkční vyšetření u mužů

Funkční zdatnost

W170/kg

W max/kg

Výborná

x   2,94- více

     3,26- více

 

4,80- více

Průměrná

x   2,28- 2,93

     2,61- 3,25

 

4,30- 4,70

Nedostatečná

x   méně- 2,27

     méně- 2,60

 

méně- 2,20

(převzato z Kryl a kol., 1990)

 

Funkční vyšetření u žen

Funkční zdatnost

W170/kg

Wmax/kg

Výborná

x   2,28- více

     2,61- více

 

3,90- více

Průměrná

x   1,63- 2,27

     1,96-2,60

 

3,30- 3,80

Nedostatečná

x   méně- 1,62

     méně- 1,95

 

méně- 3,20

 (převzato z Kryl a kol., 1990)

 

 

Zpět na hlavní menu