Zátěžové testy s dřepy

 

 

Ruffierova zkouška

 

Pomůcky:

Stopky, popř. protokol

 

Postup:

1)      Uklidněnému probandovi /5 min/zjistíme hodnotu TF pro srovnání pozátěžových hodnot TF.

2)      Poté provede 30 dřepů za 30 sekund s předpažením.

3)      Po ukončení se posadí a měříme ihned TF1 v intervalu 15 s.

4)      Další měření TF provádíme vždy po první /TF2/, druhé /TF3/ minutě.

5)      Porovnáváme výchozí hodnoty s bezprostředně zjištěnými po zátěži.

6)      Výsledné hodnoty dosadíme do vzorce pro výpočet indexu zdatnosti /IZ/ či Ruffierova indexu /RI/.

 

Obecné vyhodnocení:

U zdatného je hodnota TFje nižší více než 50 % TF1. U normální zdravé populace hodnoty nepřevyšují 50 %. Do vzorečku zadáváme

hodnoty TF převedené na minutové.

 

                                                       TF1 + TF2 + TF3- 200

                                             IZ = --------------------------------

                                                                      10

 

Vyhodnocení:

 

IZ

Hodnocení zdatnosti

0

výborný

< 5

velmi dobrý

<10

dobrý

< 15

průměrný

<20

podprůměrný

 

 

 

 

Zpět na hlavní menu