Conconiho test

Běžecký test na posouzení úrovně aerobních schopností. Skládá se z běžeckých úseků, 

které se stupňovitě zrychlují. Test pochází z Itálie, modifikace pro děti vypracovala Gaislová.

 

Pomůcky:

sporttester, běžecký ergometr /daný počítačový program/

 

Postup:

1.       po zahřátí, rozcvičení a následném zklidnění

2.       vyšetřovaný běží 200 metrové úseky se stupňovitým zrychlením 0,5-1 km/hod:

u rekreačních běžců se začíná na rychlosti 7-10 km/hod

u trénovaných běžců na 10-12 km/hod

3.       test trvá dle schopností probanda, pokud ještě stíhá dané tempo

4.       při testu měříme tepovou frekvenci /TF/, palpační metoda se nedoporučuje

TF se v průběhu zátěže lineárně zvyšuje, pokud křivka již nedodržuje tuto linearitu, 
jedná se o úroveň anaerobního prahu /deflekční bod/

Vyhodnocení:

Dle rychlosti běhu se připravuje tréninkový program sportovce. Využíváme tabulky, nomogramy, 

protokoly apod. Vliv rozvoje zdatnosti se projevuje posunem křivek do prava.

 

 zpět na hlavní stránku