3.2 Jednoduché testy

 

      A/ STATICKÉ /hodnotí statickou svalovou činnost, izometrickou svalovou kontrakci/

-       př. ruční dynamometrie /mechanická/

 

      B/ DYNAMICKÉ /hodnotí dynamickou svalovou činnost, střídání stahu a uvolnění svalu/

       -      dále dělíme dle funkčního systému na:

                     -dechové /hodnotí dýchací systém/

                     -oběhové /hodnotí funkci oběhového systému/

 

Dechové testy

 

Dechové testy vyžadují značné soustředění vyšetřovaného, který dokáže svou vůlí vyhodnocení testu ovlivnit. 

K provedení funkčních dechových zkoušek používáme spirometry, popř. spirografy.

Jednoduchý dechový test lze shlédnout přes odkaz: Apnoická pauza 

U dechových testů sledujeme následující základní ukazatele:

 

Dechový objem /VT/

=množství vzduchu ventilované jedním klidným vdechem nebo výdechem
-       u normální dospělé populace činí 350-600 ml, u trénovaných i mnohem více, 15-18% VC

Inspirační rezervní objem /IRV/

=maximální množství vzduchu, které je možné po normálním vdechu ještě vdechnout

-       u normální dospělé populace činí 2000-3000 ml, 60% VC

Exspirační rezervní objem /ERV/

=maximální množství vzduchu, které lze po normálním výdechu ještě vydechnout

-       u normální dospělé populace činí 1000-1500 ml, 25% VC

Residuální objem /RV/

=objem vzduchu, který zůstane v plicích po maximálním výdechu, cca 1000-1500 ml

Vitální kapacita plic /VC/

=množství vzduchu, které lze po maximálním nádechu vydechnout, cca 3000-5000 ml.

 

Příklad spirografického záznamu VC (Kryl a kol., 1990) a maximální volní ventilace plic . 

Jsou zde provedeny výpočty VC a hodnoty inspiračního a exspiračního rezervního objemu. 

Všechny zmíněné ukazatele jsou dostupné v této instruktáži Video č.1   

Příkladem jednoduchého testu dechového je Apnoická pauza Video č.2 a Stangeho test. 


 

 

Oběhové testy

 

Většina sportovních disciplín je přímo závislá na zdatnosti oběhové soustavy. 

Prostřednictvím těchto testů hodnotíme výkonnost této soustavy. 

Některé z testů /např. ortoklinostatické/ sledují pouze regulační mechanismy oběhové soustavy.

Testy se submaximálnízátěží nám dají hodnocení pouze nahrubo, avšak testy s maximální zátěží 

nám dají plnohodnotnou výpověď o maximální pracovní aktivitě oběhové soustavy. 

Sledují se tyto základní ukazatele:

 

Tlak krve/TK/

systolický  /STK/= dán množstvím vypuzené krve /mámo krve, nízký STK/

dyastolický /DTK/= dán napětím hladké svaloviny stěny cév

Tepovou frekvenci /TF/

= počet systol, které srdce vykoná za 1 minutu, měříme na tepnách

Srdeční frekvenci /SF/

= počet systol, které srdce vykoná za 1 minutu, měříme na srdci

 

 

Základní dělení testů dle typu zátěže:

 

A) zátěží je změna polohy těla /ortoklinostatické/

B) zátěží je zvýšený tlak v plicích

C) zátěží jsou výstupy

D) zátěží jsou dřepy

E) další typy zátěže

- např.: běhy, poskoky

F) zátěž je kombinovaná

 

Zpět na hlavní menu