Atletika pro školní TV
Skok daleký Skok vysoký

Skok vysoký - nácvik a zdokonalování

Zádová technika skoku do výšky patří mezi technicky náročné disciplíny, které vyžadují prohloubený nácvik rozhodujících fází pohybu na základě vytvoření co nejdokonalejší představy jeho struktury. Významná je práce s ilustrativním materiálem odpovídající věku skokanů (video, praktická ukázka aj.).

Vlastní nácvik flopu doporučujeme nacvičovat pouze analyticko-syntetickým postupem učení, z důvodu možného vzniku chyb. U začátečníků používáme jako průpravná cvičení některé další techniky (skrčná, střižná), které zařazujeme z důvodu nácviku spojení rozběhu s vertikálním odrazem.Vlastní nácvik předpokládá rozvoj dominantních pohybových schopností formou her a soutěží. Při rozvoji se využívají různá cvičení (obecné a speciální tréninkové prostředky. Při výběru vycházíme z věkových a individuálních zvláštností skokana.

Námi předkládaný postup vychází z našich praktických zkušeností a opírá se o dosavadní poznatky.Předpoklady nácviku

Analyticko-syntetický postup nácviku