Atletika pro školní TV
Skok daleký Skok vysoký

Skok vysoký - charakteristika a vývoj techniky

Charakteristika skoku vysokého

Skok vysoký je rychlostně silová disciplína s výrazným podílem koordinačních schopností, ve které je snahou skokana zdolat laťku v co nejvyšší výšce povoleným způsob. Skok vysoký řadíme, společně se skokem o tyči, do skupiny vertikálních skoků. Z hlediska průběhu pohybu se ve skoku kombinuje cyklická činnost (rozběh) s acyklickou (vlastní skok).

Vývoj techniky

Počátky skoku do výšky sahají do doby před naším letopočtem. Dle archeologických písemností se skok do výšky objevil ve starověké Číně a také v antice (Řecko, Řím). Přestože byl provozován v době helénské (kolem roku 700 př. n. l.), nebyl skok vysoký součástí starověkých Olympijských her. Ve středověku byl skok vysoký součástí lidových slavností a vojenské přípravy u Slovanů a Germánů.

První zmínky o skoku vysokém jako sportovní disciplíně a technice skoku souvisí až se vznikem sportu v Anglii v 19.století. Od druhé poloviny 19. století do poloviny 20. století se skákalo přes laťku bez využití doskočiště jaké známe dnes. S tím souvisela i technika zdolávání laťky.

V roce 1864 je zaznamenán první nejlepší výkon anglického skokana H. Goocha, který laťku zdolával tzv. "hurlem" - skok skrčmo se záklonem. Později došlo k vylepšení práce švihové nohy a současné spolupráce s nohou odrazovou – vznikl tak styl "nůžky". Další vylepšení techniky skoku do výšky je připisováno M. Sweeneymu (USA), který použil techniku, která se vyznačovala kombinací "hurla a nůžek" - způsob štřižný zvratný - tzv. "sweeney". Při přechodu laťky skokan provedl rotaci kolem podélné osy těla. Hranici 2 metrů jako první zdolal na počátku 20.století americký skokan G. L. Horin (USA), který použil způsob valivý bočný - tzv. styl "horin". V roce 1927 použil jinou techniku B. Vzorov (Rusko), který skákal způsobem valivým obkročným s převažující rotací kolem podélné osy těla, tzv. "straddle". Do padesátých let 20. století docházelo k soupeření obou valivých způsobů "horine a straddla" o světový rekord.

Techniky skoku do výšky

HorineStraddleSweeney