Test znalostí a vědomostí

 1. Kde a kdy byly uspořádány 1.novodobé závody v běhu na lyžích?
 2. Který světoznámý cestovatel přispěl k propagaci lyžování v konci 19.století?
 3. Jmenujte 3 osobnosti spojené s počátky lyžování v Čechách.
 4. Kdy byl založen Český ski klub?
 5. Ze kterých základních pohybových částí se skládá lyžařský běžecký krok?
 6. Které běžecké dovednosti zahrnuje běžecká technika?
 7. Uveďte základní techniky běhu u bruslení.
 8. Vyjmenujte 3 rozdíly mezi klasickou technikou a bruslením.
 9. Vyjmenujte 3 faktory ovlivňující mazaní lyží.
 10. Uveďte 3 cvičení, které patří do specializované průpravy pro nácvik běhu střídavého dvoudobého.
 11. V následujících videosouborech běžců na lyžích nalezněte hlavní chyby
  Video 1
  Video 2
  Video 3
 12. Pojmenujte následující techniky běhu na lyžích!
  Video 1
  Video 2
  Video 3