5. TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY LYŽÍ

Mazání a příprava lyží je nedílnou součástí lyžování. Způsobuje často starosti zkušeným servismanům, trenérům i závodníkům, ale i prostým rekreačním jezdcům. Při respektování určitých zákonitostí a pravidel je možné nepříjemnostem spojeným s nesprávnou aplikací vosků předcházet a dosáhnout tak optimálního výsledku.

5.1 Faktory ovlivňující přípravu lyží

Před vlastní přípravou lyží je nutné si uvědomit jaké faktory ovlivňují vlastní proces přípravy lyží. Dle těchto faktorů přistupujeme k přípravě a mazání lyží. Mezi tyto faktory řadíme:

5.2 Základní druhy vosků

Vosky dělíme dle jejich funkce na skluzové a odrazové. Podle jejich fyzikálního složení je pak dále rozdělujeme na tuhé a tekuté.

Skluzové vosky slouží ke snížení tření, které vzniká při pohybu lyže po sněhu. Je třeba použít takové skluzové vosky (parafíny), kterými lze dosáhnout velmi hladkého povrchu skluznice, do kterého se nezaboří hrany krystalů sněhu.

Odrazové vosky musí plnit dvě odlišné funkce. Při skluzu by neměly zvětšovat tření, ale po zastavení lyže a zatížení lyže ve střední části, se krystaly sněhu musí zabořit do odrazového vosku tak, aby umožnily odraz lyžaře z plochy skluznice šikmo vpřed.

Tabulka Druhy lyžařských vosků
mazání
Praktická aplikace vosků:
bruslení                - po celé délce lyže
klasická technika - skluzové zóny - skluzové vosky
                           - odrazová komora - odrazové vosky
Tabulka Druh sněhu a volba vosku
vosky

5.3 Pomůcky potřebné pro přípravu a údržbu lyží

Než přistoupíme k přípravě lyží, je nutné si opatřit základní technické zabezpečení. V současnosti je mnoho firem, které mají ve své nabídce tyto pomůcky. Nabízejí podobný sortiment téměř stejné kvality (Swix, Toko aj).

 1. Pomůcky pro úpravu (strukturování) skluznic (brusný papír, pilník, drážkovač - strukturovač, měděný kartáč, fibertex, lyžařský stojan (kopyto), kovová stěrka-cidlina).
  pomůcky pro úpravu
 2. Pomůcky pro nanášení vosků (žehlička s termostatem nebo žehlička s plynovou lampou, korek).
  Pomůcky pro nanášení vosků
 3. Pomůcky pro odstraňování skluzových vosků (plastická nebo kovová stěrka, fibertex, nylonové kartáče různé tvrdosti).
  Pomůcky pro odstraňování
 4. Pomůcky pro odstraňování odrazových vosků a čištění skluznice od nečistot (plastická stěrka, benzinový čistič, speciální sací papír nebo textilie).
  Pomůcky pro odstraňování

5.4 Příprava běžeckých lyží

Přípravu běžeckých lyží můžeme rozdělit na několik fází: zjištění mazací komory, odstraňování nečistot a starých vosků, strukturování skluznice, mazání skluzových vosků a mazání odrazových vosků. Dle běžeckého způsobu se jinak připravují lyže na klasickou techniku běhu a jinak na bruslení.

a) Zjištění mazací komory

Před vlastní přípravou lyží k jízdě klasickou technikou je nutné zjistit tzv. mazací komoru – místo na skluznici kam se nanášejí vosky určené pro odraz.

Mazací komoru zjistíme využitím tzv. papírového testu. Nejprve položíme lyže na rovný hladký povrch. Lyžař si stoupne na lyže tak jako při jízdě a pomocník protahuje pod lyží list papíru od vázání ke špičce až do míst, kdy dále nelze papír protáhnout. Tím se určí začátek mazací komory pro tuhé odrazové vosky, který je cca 30-40 cm před vázáním. Stejným způsobem zjistíme místo začátku mazací komory pro tekuté vosky s tím rozdílem, že protahujeme dvojitý list papíru. Vzdálenost od vázání je cca 20-30 cm.

Místo před vázáním označíme čárou, místo za vázáním je určeno patkou lyžařské boty.

VIDEO – zjištění mazací komory

b) Odstraňování nečistot a starých vosků

Skluznice jsou v současnosti vyráběny z velmi kvalitních umělých hmot a používáním ztrácejí na svých původních vlastnostech. Aby se životnost lyže co nejvíce prodlužovala, je nutné zachovávat lyže čisté, bez nečistot a starých vosků. Proto nečistoty a staré vosky odstraňujeme z lyží co nejdříve po jejich použití. Postupujeme následovně: starý nebo špinavý vosk nejprve setřeme ze skluznice plastikovou stěrkou, poté naneseme čistič vosků a očistíme speciálním sacím papírem nebo textilií, tak aby skluznice byla čistá, bez zbytků starého vosku. Takto očištěná lyže je připravena k další úpravě.

V závodním lyžování se dále čistí skluzové zóny lyže aplikací měkkého skluzového vosku. Tento vosk se po nanesení na skluznici a zažehlení žehličkou ihned za „tepla“ odstraňuje.

VIDEO – čištění skluznice

c) Příprava (strukturování) skluznice

Pro zlepšení skluznosti běžeckých lyží potřebuje určitou úpravu i samotná skluznice. Jedná se o provzdušňování dotykové vrstvy skluznice se sněhem. Toho lze docílit lehkým přebroušením lyže brusným papírem o hrubosti 180-200. V závodním běžeckém lyžování se provádí strukturování skluznice vytláčení drážek do skluznice pomocí drážkovače nebo strukturovače. Drážkování provádíme v podélném směru vždy ve směru jízdy – od špičky k patce lyže. Platí pravidlo - jemná struktura drážek se používá na suché a přemrzlé sněhy a hrubší drážkování na hrubozrnný, vlhký sníh. Skluznici nakonec vykartáčujeme měděným kartáčem a vyleštíme fibertexem.

VIDEO – strukturování skluznice

d) Mazání skluzových vosků („parafínování“)

Mazaní skluzových vosků se přeneslo v 70. letech minulého století ze sjezdového lyžování na lyžování klasické a spolu s dalšími faktory podnítilo vznik nové techniky běhu - bruslení.

Voskovat parafínem by se mělo každý druhý den lyžování nebo v případě, kdy na skluznici jsou špinavé staré odrazové vosky a nebo kdy na skluzových zónách lyže se objeví šedý povlak (skluznice není „mastná“).

Tradiční a nejlepší metoda napouštění skluznice voskem je metoda tepelná. Ta je ovšem technicky náročnější. V současné době je možné využít i tekutých skluzových vosků, které jsou běžně dostupné. Ty se na lyže nanáší pomocí houbičkového mechanismu nebo ve formě spreje a po rozetření a zaschnutí je možné ihned zahájit jízdu. Nevýhodou tohoto způsobu je menší stálost takto naneseného vosku na lyžích. Po určité době,v závislosti na způsobu jízdy a druhu sněhu, je nutné znovu vosk stejným způsobem aplikovat (po 1-3 dnech lyžování).

VIDEO – mazání skluzových vosků ve spreji

Při aplikaci tepelné metody nanášení parafínu postupujeme následovně: na očištěné a připravené lyže naneseme příslušný skluzový vosk žehličkou a rozetřeme rovnoměrně na skluznici. Vrstva parafínu musí být dostatečná, aby nedošlo k znehodnocení skluznice (spálení). Po vychladnutí v pokojové teplotě (cca 10 min) parafín odstraníme plastikovou stěrkou nejprve z boků lyže, žlábku skluznice a na závěr i z plochy skluznice tak, aby vosk zůstal jen v pórech skluznice. Nakonec skluznici vykartáčujeme nylonovým kartáčem.

VIDEO –mazání skluzových vosků za tepla

Princip a technologie přípravy lyží na klasickou techniku a bruslení je obdobné s tím rozdílem, že u klasických lyží se skluzový vosk nanáší pouze do skluzových zón lyže. Mazací komora se skluzovým voskem neupravuje.

Obr. č. 1 Příprava lyží pro bruslení

Obr. č. 2 Příprava lyží pro běh klasickou technikou

e) Mazání odrazových vosků

Mazání odrazových vosků není sice tak časově náročné jako příprava a parafínování skluznice, ale je nejdůležitější a někdy možná nejsložitější součástí celého procesu přípravy klasických lyží. Proces mazání odrazových vosků můžeme rozdělit na mazání tzv. ”tuhých” a ”tekutých” odrazových vosků.

Před aplikací obou druhů vosků nejprve musíme upravit mazací komoru. Tuto úpravu provedeme brusným papírem o hrubosti 200 tak, že po směru jízdy zdrsníme mazací komoru. Na takto upravené skluznici se nanesený vosk udrží po delší dobu.

VIDEO-úprava mazací komory

Při mazání tuhých vosků postupujeme následovně: Nejprve si zvolíme odrazový vosk nebo kombinaci vosků, dle podmínek, ve kterých se budeme pohybovat. Tento vosk naneseme rovnoměrně do mazací komory ve 2-3 vrstvách. Po nanesení každé vrstvy rozetřeme vosk korkem tak, aby byl rovnoměrně rozmístěn v mazací komoře. Lyže necháme chvíli položené hranou na sněhu vychladnout a rozjedeme vosk minimálně 0,2 km, aby se vosk přizpůsobil sněhovým podmínkám. Při ostřejších druzích sněhu se první vrstva vosku zažehluje pomocí plynové bomby a žehličky. Tato aplikace zajistí větší přilnavost vosku ke skluznici a vosk tak déle vydrží na skluznici.

VIDEO – mazání tuhých odrazových vosků

Mazání tekutých vosků (klistrů) je komplikovaněji než u tuhých vosků. Námi zvolený vosk nebo kombinaci vosků naneseme do mazací komory rovnoměrně a v dostatečném množství. Potom tuto vrstvu rozetřeme dlaní nebo plastickou stěrkou, která je přiložena v každém balení klistru. Pokud máme k dispozici žehličku nebo plynovou lampu s hořákem, nahřejeme tuto vrstvu, aby se dobře roztírala, a rozetřeme. Žehličku po použití vždy dobře očistíme, abychom ji mohli dále používat pro nanášení a roztírání skluzových vosků!!Potom lyže necháme vychladnout na sněhu tak, že je položíme bokem na sníh. Po dostatečném vychladnutí můžeme lyže krátce rozjet a vyzkoušet tím namazání.

I u tekutých vosků je důležitá vrstva vosku. Často se proto používá zvláště při hrubozrnných druzích sněhu více vrstev vosku. Jako základní se nanese vrstva tvrdšího klistru (např. zelený, modrý). Tím se zajistí dobrá přilnavost vosku ke skluznici a měkčí klistry se namažou navrch.

VIDEO – mazání klistrů

Vosky je možné vzájemně kombinovat. Běžně se dohromady míchají jednotlivé stupně tuhých vosků, ale i klistrů. Kombinují se také klistry s tuhými vosky. Tyto kombinace se často zažehlují, protože teplem dojde k lepšímu vzájemnému promíchání vosků a vytvoří se jednotná rovnoměrná vrstva vosku.

VIDEO – mazání v lyžárně

VIDEO – mazání no waxových vosků

5.5 Moderní technologie v závodním lyžování

V této kapitole uvádíme postupy přípravy a mazání lyží, které se používají převážně v závodním lyžování. Jsou zde využity moderních technologií v přípravě závodních lyží a použity vosky s vysokým obsahem fluoru a další přípravky, zmenšující tření při skluzu lyže po sněhu.

 1. Aplikace vysokofluorových prášků - VIDEO
 2. Aplikace vysokofluorových bloků - VIDEO
Tabulka Varianty mazání odrazových vosků
1. Jemnozrnný sníh - sníh leží na lyžařské trati 1 až 2 týdny a teploty vzduchu se udržely stále pod bodem mrazu
 1. rekreační varianta
  • na zdrsněnou mazací komoru naneseme 3 – 4 vrstvy tuhého fialového odrazového vosku zn. Skivo nebo Swix; každou vrstvu vždy dobře rozetřeme korkem
 2. výkonnostní varianta
  • na zdrsněnou mazací komoru naneseme podkladový vosk Swix Grundwax a zažehlíme
  • po vychladnutí naneseme vrstvu modrého Swixu Extra a zažehlíme do podkladového vosku; po vychladnutí přidáme několik vrstev modrého Swixu Extra; každou vrstvu pečlivě rozetřeme korkem
 3. vrcholová varianta
  • na zdrsněnou mazací komoru naneseme podkladový vosk Swix Grundwax a zažehlíme
  • po vychladnutí naneseme vrstvu Swix Krystal VR 45 a zažehlíme do základového vosku; po vychladnutí přidáme několik dalších vrstev stejného vosku; v případě velké vlhkosti naneseme jako poslední dvě vrstvy Swix Krystal VR 50
2. Nový sníh - sníh je čerstvě napadaný nebo sněží v průběhu závodu, teplota vzduchu se pohybuje okolo 0oC v místě startu,výcviku.

 1. rekreační varianta
  • na zdrsněnou mazací komoru naneseme červený nebo univerzální tuhý odrazový vosk ve dvou slabých vrstvách a rozetřeme korkem
 2. výkonnostní varianta
  • na zdrsněnou mazací komoru naneseme vrstvu modrého Swixu extra a zažehlíme
  • po vychladnutí zažehlené vrstvy naneseme 2 vrstvy modrého Swixu Extra, které vyhladíme korkem; potom přidáme buď fialový Swix V50 nebo červený speciál, který smícháme s modrým extra a vyhladíme korkem ve dvou vrstvách
 3. vrcholová varianta
  • na zdrsněnou mazací komoru naneseme vrstvu modrého Swixu extra a zažehlíme
  • po vychladnutí zažehlené vrstvy naneseme 1 vrstvu modrého Swixu Extra a vyhladíme korkem; potom použijeme Swix Krystal VR45 ve dvou vrstvách, které zakorkujeme; v případě velké vlhkosti vzduchu můžeme použít Swix Krystal VR50 jako poslední vrstvu
3. Hrubozrnný sníh - sníh leží na závodní trati delší dobu; teploty v tomto období se střídaly a byly jak nad 0°C, tak pod bodem mrazu

 1. rekreační varianta
  • na zdrsněný povrch mazací komory naneseme modrý klister Skivo, po ztuhnutí naneseme vrstvu univerzálního vosku Skivo, nebo Swix
 2. výkonnostní varianta
  • na zdrsněný povrch mazací komory naneseme modrý klister Skivo nebo Swix Krystal KR030, který zažehlíme do skluznice
  • po ztuhnutí naneseme dostatečné množství univerzál klistru Swix K 22
 3. vrcholová varianta
  • na zdrsněný povrch mazací komory naneseme modrý klister Swix Krystal KR030, který zažehlíme do skluznice
  • po ztuhnutí naneseme dostatečné množství klistru Swix Krystal KR 050 Flexi

5.6 Problémy při mazání odrazových vosků a jejich odstranění

Při mazání běžeckých lyží mohou vzniknout problémy s namazaným odrazovým voskem. Tyto problémy s mazáním většinou vznikají při teplotách kolem 0oC a padá-li nový sníh. Při aplikaci nesprávného vosku nebo při změně podmínek může dojít k následujícím situacím:

1) Lyže podkluzují

Tento problém patří mezi ty relativně jednodušší. Pokud lyže smeká, pak námi zvolený vosk je příliš tvrdý, nebo jsme na lyži nanesli malé množství vosku, nebo se vosk při jízdě sjel.

Postupujeme tedy takto: nejprve očistíme skluznici od sněhu a od vody, protože jinak nám vosk na skluznici nebude držet. U tuhých vosků použijeme korek a starou vrstvu vosku rozetřeme korkem. Tím zahřejeme starou vrstvu vosku a další vrstva odrazového vosku se bude na skluznici lépe nanášet.

U klistrů starou vrstvu vosku rozehřejeme pomocí dlaně, pohyby jako při roztírání vosku, nebo vrstvu nahřejeme plynovou lampou.

Potom nejprve přidáme slabou vrstvu stejného vosku. Rozetřeme korkem (tuhé vosky) nebo rukou (klistry). Necháme vychladnout a vosk rozjedeme alespoň 0,5 km. Často se stává, že vrstva vosku je tak slabá, že se krystaly sněhu nemají do čeho zabořit, a proto lyže smekají.

Pokud stále lyže smekají, zkusíme prodloužit mazací zónu, přidáním vosku do přední části. Na tvrdších lyží nebo při nedokonale zvládnuté technice jízdy musí být mazací zóna delší. Podstatně se tím zlepší podmínky pro odraz. Pokud i potom lyže podkluzují, je potřeba přidat měkčí vosk.

Problém podkluzování může vzniknout i u “nowaxových - šupinových” lyží. Tento problém může vzniknout při podmínkách, kdy ve stopě převládá starý zledovatělý sníh. Nezbývá tedy, než namazat do odrazové komory odrazový vosk, ale musíme respektovat zásady mazání vosků jako u běžných lyží.

2) Lyže namrzají

To je problém podstatně komplikovanější a jeho odstranění je složitější. Příčinou je příliš měkký vosk, do něhož se krystaly sněhu hluboko zarážejí a sníh zůstává na skluznici. Tím nedochází k dokonalému skluzu a jízda se stává velice obtížnou. Postupujeme následovně.

Nejprve musíme skluznici očistit od namrzlého sněhu. Škrabkou odstraníme sníh a led, který se vytvořil na vrstvě vosku. Skluznice musí byt suchá, bez kapiček vody, abychom mohli namazat vrstvu tvrdšího vosku. Vrstvy ledu a vody vysušíme dlaní nebo korkem Na takto očištěné lyže naneseme vrstvu tvrdšího vosku, který rozetřeme. Vrstva nového tvrdšího vosku musí dokonale překrývat starý vosk, jinak dojde k opětovnému namrznutí. Pokud ani tento postup nepomůže, nezbude tedy, než odstranit vosk a očistit skluznici lyže benzinovým čističem a namazat jiný, tvrdší vosk.

Obecně tedy platí, že je pro lyžaře lépe, když lyže smekají, než když namrzají. Proto při mazání volíme nejprve tvrdší vosky, které můžeme vždy překrýt měkčím voskem.