Lyžařské pojmy a názvosloví

Běh na lyžích
  1. pohybová činnost člověka na běžeckých nebo turistických lyžích,
  2. lyžařská závodní disciplína
Dvouoporový skluz – skluz na dvou dolních končetinách
Hmotná soustava běžce – tělo běžce s výzbrojí (lyže, hole) tvořící jeden celek
Jednooporový skluz – skluz na jedné dolní končetině
Klister – tekutý vosk určený pro staré hrubozrnné sněhy
Lyže
  1. běžecké lyže, „běžky“ – klasické, bruslařské,
  2. sjezdové lyže, „sjezdovky“ – „slalomky“, „obřačky“
  3. skokanské, „skočky“
Lyže vyšší – lyže, která je v rovnoběžném postavení na svahu blíže vrcholu
Lyže nižší – lyže, která je v rovnoběžném postavení na svahu blíže do údolí
Lyže vnitřní – lyže bližší středu otáčení ve směru pohybu
Lyže vnější – lyže vzdálenější od středu otáčení nebo směru pohybu
Lyžař – osoba pohybující se na lyžích (běžec, sjezdař, skokan)
Lyžování – pohybová činnost člověka (běh na lyžích, sjezdové disciplíny, skoky na lyžích, akrobatické lyžování)
Mazací komora – místo na lyži kam se nanáší stoupací vosk
No wax lyže – lyže využívající speciální vroubkování tzv.“šupiny“
Obrat – změna směru postoje běžce, při níž se mění směr podélné osy lyží
Oblouk – plynulá změna směru po křivce
Odšlap – změna směru lyžaře úkrokem do strany
Odvrat – špičky lyží od sebe, patky lyží u sebe
Odlehčení lyží – pohyb, jimž se zmenšuje tlak těla na lyže
Odpich – odraz paží s holemi od sněhu ve směru pohybu
Odraz – pohyb nohy proti sněhové podložce, který má za následek posun těžiště lyžaře. Odraz se může uskutečnit ve směru pohybu nebo šikmo, z plochy nebo hrany lyže
Odrazový vosk – vosk umožňující odraz z plochy lyže (tuhý vosk, tekutý)
Oporná plocha – místo, kam se za klidu promítá těžiště těla
Pohybové dovednosti – učením získané předpoklady, jak rychle, správně a úsporně řešit pohybové úkoly
Přívrat – špičky lyží u sebe (jednostranný, oboustranný)
Pluh – oboustranný přívrat
Přenesení váhy – pohyb trupu nebo jiné části těla, který má za následek změnu zatížení lyže (lyží)
Rovnoběžné (paralelní) postavení lyží – lyže vedle sebe, podélné osy lyží jsou vedle sebe
Skating – způsob běhu na lyžích, bruslení na lyžích
Ski - původní název pro lyže, později zaveden pojem lyže ze slovanského lýha, lýhy.
Skluz – pohyb lyže po sněhu ve směru její podélné osy způsobené setrvačnou silou, vnitřními silami běžce
Skluzná lyže – lyže, na které je při skluzu váha běžce a která klouže po sněhu
Skluzová zóna lyže – místo na lyži kam se nanáší skluzový vosk
Skluzový vosk – vosk zlepšující skluzové vlastnosti lyže (glider, parafin)
Sun – pohyb lyží po sněhu vzniklý tlakem ve směru podélné osy
Spádnice – myšlená čára, která probíhá přímo ze svahu dolů
Stromeček – pohyb do svahu oboustranným odvratem
Styl – individuální využití techniky lyžařem
Široká stopa – lyže rovnoběžné ve vzdálenosti na šířku pánve od sebe
Technika – optimální řešení pohybového úkolu
Těžiště těla – bod, ve kterém se promítá soustředěná hmotnost hmotné soustavy běžce
Váha na plných chodidlech – postoj, při kterém běžec zatěžuje lyže (lyži) rovnoměrně
Vrstevnice – myšlená čára, která na svahu spojuje místa o stejné výšce
Zatížení lyží – pohyb, jímž se zvětšuje tlak těla na lyže