8. Literatura

Seznam použité literatury:
Dvořák, F., MAŠKOVÁ, L. a WEISSHÄUTEL, J. Běh na lyžích. Praha : Olympia, 1992. ISBN 80-7033-139-9.
Dvořák, F., aj. Česká škola lyžování - Běh na lyžích. Praha : SLČR, 1998.
DVOŘÁK, F., MAŠKOVÁ, L., WEISSHAUTEL, J. Běh na lyžích. vyd. 1. Praha : Olympia, 1992. ISBN 80-7033-139-9.
DYGRÍN, J. a kol. Základy lyžování. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita, 2003. ISBN 80-246-0995-9
GNAD, T. a kol. Kapitoly z lyžování. Praha: UK, Karolinum, 2001. ISBN 80-246- 0241-5
GNAD, T. a kol. Kapitoly z lyžování. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. ISBN: 80-246-0241-5
GNAD, T., Psotová, D. Běh na lyžích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 152 s. ISBN:
HAMPL, Karel. Lyže : 1888 - 2000. Ski magazín, 2000, roč. 5, č. 2, s. 42-43.
CHOVANEC, F. Dějiny lyžování. Praha: UK, 1989.
CHOVANEC, F. aj. Běh na lyžích. 2. vyd. Praha : Olympia, 1983.
ILAVSKÝ, J. a kol. Běh na lyžích – metodický dopis. 2005
KIRCHNER, J., HNÍZDIL, J., LOUKA O. Kondiční hry a cvičení v přírodě. Praha: Grada, 2005
KLOSE, Herbert. Velký test běžek. Ski magazín, 2000, roč. 6, č. speciál, s. 82-94.
KULHÁNEK, O. Zlatá kniha lyžování. Praha: SPN, 1989.
NOSEK, M. a kol. Instruktor školního lyžování. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2005. 74 s. ISBN 80-7044-705-2
NYČ, Radim. Skromnost přetrvává. Ski magazín, 1999, roč. 5, č. 3, s. 32-33.
NYČ, Radim. Od svíčky k prášku. Ski magazín, 2001, roč. 7, č. 4, s. 32-33.
SOUMAR, L., BOLEK, E. Běh na lyžích. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0015-8.
WEISSHAUTEL, Jan. Mazání - I. Lyžařství  snowboarding, 1996, roč. 82, č. 1, s. 51.
WEISSHAUTEL, Jan. Swix o mazání lyží. Lyžařství  snowboarding, 1983, roč. 69, č. 12, s. 10-11.

Další použité zdroje:
URL:http://www.msmt.cz
URL:http://ski.itrundle.com/techniques
URL:http://www.harbskisystems.com/olb2.htm
URL:http://e-zdar.wz.cz/lyze/mazani.htm
URL:http://www.swixsport.com/ie5D408.htm
URL:http://www.skimagazin.cz
URL:http://www.zlatalyze.cz/2004/historie.php?xsz=zpravodajstvi&aa=195
URL:http://www.dodosport.cz/zima/index.php?topic=historie