Atletika pro školní TV
Skok daleký Skok vysoký

Skoky - charakteristika

Skokanské disciplíny můžeme rozdělit na dvě základní skupiny. Na skoky horizontální (skok daleký a trojskok) a skoky vertikální (skok do výšky a skok o tyči). Z hlediska pohybových schopností se zde uplatňují zejména rychlostně silové schopnosti. Důležitý faktor hrají i obratnostně koordinační schopnosti. Cílem skoků je překonání gravitace a přenesení těla skokana co nejdále nebo co nejvýše. Klíčovým bodem techniky všech skoků je spojení rozběhu s odrazem, který se následně podílí na výsledné výkonnosti skokana. Z hlediska pohybových schopností se uplatňují zejména rychlostně silové schopnosti. Důležitý faktor hrají i obratnostně koordinační schopnosti.

U všech skoků můžeme rozlišit základní pohybové celky techniky:

  • Rozběh a příprava na odraz
  • Odraz
  • Let
  • Doskok

V následujících kapitolách se budeme věnovat disciplínám, skoku dalekému a skoku vysokému, které jsou i součástí školní tělesné výchovy. Ostatním skokům (trojskoku a skoku o tyči) se věnují následující publikace: Luža a kol.(1995), Rubáš (1996), Velebil a kol. (2002) a další.