Atletika pro školní TV
Charakteristika Technologie a základní pravidla Švihový způsob běhu Šlapavý způsob běhu

Hladké běhy - charakteristika

Běh patří mezi základní lidskou lokomoci. Při běhu se neustále opakuje základní prvek, tj. běžecký krok. Běh má tedy cyklický charakter. Rychlost běhu je ovlivněna délkou a frekvencí jednotlivých kroků. Z biomechanického hlediska je běh oproti technickým disciplínám výrazně jednodušší. Cílem je přemístění těžiště po stanovené dráze v co nejkratším čase. Běžec se snaží správnou technikou minimalizovat jak vertikální, tak i horizontální výchylky svého centrálního těžiště. Rychlost pohybu těžiště vpřed ovlivňuje setrvačná složka rychlosti získaná v prvních krocích výběhu a udržovaná během trati a odrazová složka rychlosti, která závisí na silových schopnostech běžce. Při běhu platí následující biomechanické zákonitosti:

 • Podložka musí být tak pevná, aby se vyrušila reakční složka hnací síly.
 • Odrazová síla musí působit co nejblíže k těžišti.
 • Důležitý je optimální úhel odrazu, který minimalizuje vertikální výchylku těžiště.
 • Odraz stranou těžiště – (mimo rovinu běhu) ovlivňuje horizontální výchylku.
 • Dokrok musí být optimální vzhledem k těžnici.

Běh je umožněn působením pákových (kostra) a svalových systémů běžce (vnitřní síly) a vnějších faktorů (sil), mezi které patří reakce podložky (tření, pevnost), odpor prostředí, přitažlivost zemská a působení odstředivé síly (při běhu v zatáčce). V technice hladkého běhu rozlišujeme šlapavý způsob běhu, který se používá především pro zrychlení (startovní výběh) a švihový způsob běhu, který slouží k udržení potřebné rychlosti. Oba způsoby běhu se využívají i v dalších atletických disciplínách.

Charakteristika švihového způsobu běhu:

 • Slouží k ekonomickému udržování rychlosti běhu.
 • Došlap je realizován před svislou těžnici.
 • Chodidlo se po došlapu odvinuje, dochází k dvojité práci kotníků.
 • Trup je vzpřímený s tendencí pohybu dopředu.
 • Délka a frekvence kroku je stabilizována.
 • Svaly se uvolňují, využívá se setrvačnosti pohybu.

Charakteristika šlapavého způsobu běhu:

 • Slouží k rozvinutí běžecké rychlosti.
 • Došlap je realizován za svislou těžnicí.
 • Chodidlo se neodvinuje, běh je realizován po špičkách.
 • Délka a frekvence kroku se mění, narůstá délka kroku a zrychluje se frekvence kroku.