Úvod a charakteristika Hladké běhy Překážkové běhy Štafetové běhy Skoky Hody a vrhy Test a seznam literatury
Atletika pro školní TV
Úvod Charakteristika Dělení disciplín

Dělení atletických disciplín

Atletika a následně i atletické disciplíny se dělí na základě různých kritérií.

V následujícím textu uvádíme dělení z různých pohledů:

Dělení podle disciplín

 • Běhy
  1. Běhy na dráze
   1. hladké
    • krátké tratě (běhy do 400 m včetně)
    • střední tratě (běhy do 3000 m)
    • dlouhé tratě (běhy nad 3000 m, maratón)
   2. překážkové
    • krátké tratě
    • steeplechase
   3. rozestavěné (štafetové)
    • olympijské tratě
    • neolympijské tratě
  2. Běhy mimo dráhu
   1. silniční
   2. přespolní
 • Skoky
  1. Vertikální skoky
  2. Horizontální skoky
 • Vrhy a hody
 • Chůze
 • Víceboje

Dělení podle obsahu a zaměření

 1. ATLETIKA KONDIČNÍ
  Uplatňuje se v tělesné přípravě jednotlivých sportů. Cílem atletické přípravy je optimální rozvoj pohybových schopností, vycházející z potřeb daného sportu. Využívají se jak obecné, tak i speciální atletické tréninkové prostředky a odpovídající tréninkové metody.
 2. ATLETIKA ZDRAVOTNÍ
  Některá vhodně vybraná atletická cvičení (chůze, volný běh aj.) jsou součástí pohybového programu nemocných jedinců v rámci jejich rekonvalescence (např. kardiovaskulární, psychické nemoci aj.). Důležitá je regulace zátěže a úzká spolupráce s lékařem.
 3. ATLETIKA ŠKOLNÍ
  Je součástí tělovýchovného vzdělání na základních a středních školách. Atletické disciplíny jsou začleněny do osnov tělesné výchovy. Jejich obsah se realizuje jak v povinných, tak i nepovinných formách tělesné výchovy.
 4. ATLETIKA REKREAČNÍ
  Spadá do sféry volnočasových zájmových aktivit jedince. Některá vybraná atletická cvičení se stávají součástí pravidelného pohybového režimu jedince. Cílem je kompenzovat nedostatek pohybu bez zdůraznění výkonnostního aspektu.
 5. ATLETIKA ZÁVODNÍ
  Cílem je podání optimálního (maximálního) atletického výkonu ve vybrané disciplíně. Atletická příprava je členěna do několika etap a vychází z věkových a individuálních zvláštností jedince.
 6. ATLETIKA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
  Je orientovaná na osoby se zdravotním handicapem, které mají zájem o provozování vybraných atletických disciplín v rekreační nebo závodní formě.

Dělení podle prostředí

 1. NA STADIONU
 2. MIMO STADION
  • na silnici
  • v terénu
 3. V HALE

Dělení podle disciplín, ve kterých se vedou světové rekordy (otevřené závodiště)

 1. MUŽI
  Běhy - 100 m, 200 m, 400 m, 110 m překážek, 400 m překážek, 800 m, 1000 m, 1500 m, 1 míle, 2000 m, 3000 m, 5000 m, 10000 m, 20000 m, 1 hodina, 25000 m, 30000 m, 3000 m překážek, 4 x 100 m, 4 x 200 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m, 4 x 1500 m.
  Skoky - skok vysoký, skok daleký, skok o tyči, trojskok.
  Vrhy a hody - vrh koulí, hod diskem, hod kladivem, hod oštěpem.
  Chůze dráha - 20000 m, 2 hodiny, 30000 m, 50000 m.
  Chůze silnice – 20 km, 50 km.
  Víceboje – desetiboj (I. den: 100 m, skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, 400 m; II. den: 110 m překážek, hod diskem, skok o tyči, hod oštěpem, 1500 m).
 2. ŽENY
  Běhy - 100 m, 200 m, 400 m, 100 m překážek, 400 m překážek, 800 m, 1000 m, 1500 m, 1 míle, 2000 m, 3000 m, 5000 m, 10000 m, 20000 m, 1 hodina, 25000 m, 30000 m, 3000 m překážek, 4 x 100 m, 4 x 200 m, 4 x 400 m,4 x 800 m.
  Skoky - skok vysoký, skok daleký, skok o tyči, trojskok.
  Vrhy a hody - vrh koulí, hod diskem, hod kladivem, hod oštěpem.
  Chůze dráha - 10 000 m, 20 000 m.
  Chůze silnice - 20 km.
  Víceboje – sedmiboj (I. den: 100 m překážek, vrh koulí, skok vysoký, 200 m; II. den: skok daleký, hod oštěpem, 800 m).

Dělení podle disciplín, ve kterých se vedou světové halové rekordy (kryté závodiště)

 1. MUŽI
  Běhy - 50 m, 60 m, 200 m, 400 m, 50 m překážek, 60 m překážek., 800 m, 1000 m, 1500 m, 1 míle, 3000 m, 5000 m, 4 x 200 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m.
  Skoky - skok vysoký, skok daleký, skok o tyči, trojskok.
  Vrhy a hody - vrh koulí.
  Chůze - 5000 m.
  Víceboje – sedmiboj (I. den: 60 m, skok do dálky, vrh koulí, skok do výšky; II. den: 60 m překážek, skok o tyči, 1000 m).
 2. ŽENY
  Běhy - 50 m, 60 m, 200 m, 100 m překážek, 400 m, 50 m překážek, 60 m překážek, 800 m, 1000 m, 1500 m, 1 míle, 3000 m, 5000 m, 4 x 200 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m.
  Skoky - skok vysoký, skok daleký, skok o tyči, trojskok.
  Vrhy a hody - vrh koulí.
  Chůze - 3000 m.
  Víceboje - pětiboj (60 m překážek, skok do výšky, vrh koulí, skok do dálky, 800 m).

Dělení podle disciplín, které jsou součástí olympijského programu

 1. MUŽI
  100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, maratón, 110 m překážek, 400 m překážek, 3000 m překážek, 4 x 100 m, 4x400 m, chůze na 20 km, chůze na 50 km, skok daleký, trojskok, skok vysoký, skok o tyči, hod diskem, vrh koulí, hod oštěpem, hod kladivem, desetiboj.
 2. ŽENY
  100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, maratón, 100 m překážek, 400 m překážek, 4 x 100 m, 4 x 400 m, chůze na 20 km, skok daleký, trojskok, skok vysoký, skok o tyči, hod diskem, vrh koulí, hod oštěpem, hod kladivem, sedmiboj.