Úvod a charakteristika Hladké běhy Překážkové běhy Štafetové běhy Skoky Hody a vrhy Test a seznam literatury
Atletika pro školní TV
Úvod Charakteristika Dělení disciplín

Úvod

Dostává se Vám do rukou materiál, který do této doby chyběl na "atletickém poli". Jde o multimediální učební text věnovaný základním atletickým disciplínám a který je určen především studentům tělesné výchovy, ale také pedagogům a trenérům, kteří pracují s mládeží. Učebnice je zaměřena zejména na ukázky a popis cvičení, využitelných jak při teoretické přípravě, tak při praktickém výcviku dětí a mládeže. Učební text je řešen širokou škálou cvičení, systematicky a metodicky uspořádaných do celků od jednoduchých po koordinačně náročnější. Návaznost těchto celků odpovídá metodice výuky atletiky na základních a středních školách. Je připraveno více jak 200 cvičení, kterými rozvíjíme základní pohybové dovednosti jednotlivých atletických disciplín. Pevně věříme, že tato učebnice zaplnila mezeru v této oblasti a že pomůže jako učební pomůcka nejen studentům tělesné výchovy pedagogických fakult, ale i peadgogickým pracovníkům a trenérům v jejich další praxi.

S touto publikací nám pomáhalo mnoho osob, kterým patří dík a chtěli bychom jim touto cestou velice poděkovat. Jmenovitě děkujeme: Martinovi Horákovi, Honzovi Písaříkovi, Lucii Drncové a Mírovi Vachutovi, kteří úžasně demonstrovali jednotlivá cvičení. Také děkujeme Honzovi Hendrychovi, Honzovi Hnízdilovi, firmě AS Comp, firmě BlueBridge, KTV PF UJEP v Ústí nad Labem a všem kteří nám pomohli s realizací učebnice.

Martin Nosek a Ladislav Valter

Učebnice vznikla za podpory FRVŠ - F5d 1774 /2010

OPTIMALIZOVÁNO PRO WINDOWS INTERNET EXPLORER