Atletika pro školní TV
Test Seznam literatury

Test vědomostí

1. Jak dělíme základní atletické disciplíny?

2. Co je náplní školní atletiky?

3. Vyjmenujte závodní olympijské běžecké disciplíny.

4. Co je to moment vertikály a kdy k němu dochází?

5. Zde, je uvedeno cvičení. Popište toto cvičení a určete pro nácvik které techniky běhu je toto cvičení využitelné?

6. Jaké skokanské disciplíny patří do vertikálních skoků?

7. Na záběrech, které najdete: zde, je znázorněna zádová technika skoku vysokého. Popište jednotlivé fáze a stanovte klíčové body techniky tohoto skoku.