osobní stránky vyučujícího

KTV PF UJEP

    tel.: +420 475 283 219, sport. hala PF UJEP, č. dveří 201     Ladislav.Blaha@ujep.cz

 

     Doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.
Absolvent: Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem (1987) Oborové zaměření:
Obor: tělesná výchova - německý jazyk
Odrážka Teorie a didaktika netradičních a drobných pohybových her
Doktorát: v oboru "Teorie a didaktika tělesné výchovy" Pedagogická fakulta  v Ústí  nad Labem
Odrážka Pohybové aktivity pro zrakově handicapovanou populaci
Doktorské studium v oboru: kinantropologie na FTVS UK
Odrážka Doplnění v rámci kanoistiky a vodní turistiky 
Disertační práce: „Vybrané efekty působení goalballu u zrakově postižených dětí“ 

Působnost v rámci oboru:
Odrážka

Reprezentant Federation Internationale de Tchoukball (F.I.T.B.) pro Českou republiku

Odrážka

Předseda Sportovní rady Českého svazu zrakově postižených sportovců - do roku 2005

Odrážka

Člen výboru České vědecké společnosti kinantropologie

Odrážka

Člen redakční rady časopisu "Tělesná výchova a sport mládeže"

Odrážka

President FITB European Tchoukball Championship 2008 Czech Republic

Odrážka

Člen komise pro obhajobu diplomových prací na KTV PF UJEP

Odrážka

Člen komise pro SZZ na KTV PF UJEP

Odrážka

Spolupracovník Centra kinantropologického výzkumu FTK UP Olomouc

Odrážka

Člen Grémia vedoucích tělovýchovných pracovišť na VŠ v ČR

nové - new - neu!!!!               

Odrážka

Podrobná informace ke kurzu kanoistiky a vodní turistiky 1. - 7. června

Odrážka

Vedoucí rozcvičení v předmětu 6261 Hry s různým zaměřením

Odrážka

K projektu kvalifikační práce - popis zápočtového požadavku (KTV/6061)

Odrážka

Vyúčtování kurzu Kanoistiky a vodní turistiky: 2. - 8. 6. 2012

 
Odrážka

STARÉ:

Odrážka

Úspěšní studenti z testu "Metodologie" ke dni 3. 12. 12

Odrážka

Témata pro zadání metodických výstupů předmětu TDSH a TOSH (KTV/6252 a 6067) pro ZS12/13

Odrážka

Úspěšní studenti v testu z VPH - 6235

Odrážka

II. podrobná informace k vodáckým kurzům 2011-12

Odrážka

Informace k předmětu KTV/0453 - Výzkum v kinantropologii

Odrážka

Témata seminárních prací pro AvP v předmětu TvSZdrP KTV/6231

Odrážka

Předmět PVK Hry s různým zaměřením I - KTV/6261 vedení rozcvičení, obsah výuky, test z pravidel

Odrážka

I. informace k organizaci vodáckých kurzů 2011-12

Odrážka

Předmět VPH - KTV/6235 - vedení rozcvičení a obsah výuky

Odrážka

Ukončení výuky OSH KTV/6252 a TDSH KTV/6067 - ZS 2011/1 - zápočty, evidence prací, testy softball

Odrážka

Pozor - upřesnění ve výuce TOSH KTV/6252 a TDSH KTV/6067 - ZS 2011/12

Odrážka

Výsledky testu z předmětu TvSZdrP - KTV/0404 a KTV/6231

Odrážka

Vyúčtování kurzů kanoistiky a vodní turistiky (lze ve skupinách pro přeplatky) - 4.-10.6.; 18.-24.6.

Odrážka

Možné termíny k absolvování testů z VPH nebo PVP - hry s různým zaměřením - dále vždy při zahájení konzultačních hodin

Odrážka

Aktuální informace k předmětu 6261 - Hry s různým zaměřením I. - výsledky testů

Odrážka

Aktuální informace k předmětu VPH - výsledky testů

Odrážka

Seznam přihlášených studentů na kurzy kanoistiky a vodní turistiky "A" a "B"

Odrážka

Hledám v rámci projektu šikovného fotografa-videotechnika na natáčení akcí se sportovci se zdravotním postižením - placená pozice

Odrážka

Nové informace k šetření PA - pedometr a dotazníky pokyny k registraci rodin - nově! - obálky k dispozici!

Odrážka

Na odkazu "tchoukball" je umístěna nová studijní opora k výuce této sportovní hry

Odrážka

Předmět Výzkum v kinantropologii - VK - KTV/0447 a KTV/0453 a KT1/0143 pro LS 2009-10

Odrážka

Vyúčtování vodáckých kurzů v roce 2010 - pověření studenti mohou chodit pro přeplatky

Odrážka

Co potřebuješ na vodu a bezpečnost provozu - Byl jsi na přednášce???

Odrážka

Výsledky testu VPH - kombi - KTV/6153 a 0342 - pátek 14.5. a 4.6.

Odrážka

+ aktualizovaný přehled účastníků (k 31.5.10)

Odrážka

Výsledky testů z VPH (KTV/6235) - Po 11:00 nyní nově 10.5.10 a 17. 5.

Odrážka

Výsledky testu z předmětu 6261 a 0147 (softball) - Po 12:30

Odrážka

Výsledky testu z předmětu KTV/6179 Hry s různým zaměřením - kombi

Odrážka

Přehled termínů obsazení výuky vyučujícími u KTV/0161 Teorie sportovních her

Odrážka

Seznam rozcvičení na předměty VPH (KTV/6235) a PVP (KTV/6261)-zde

Odrážka

Výsledky zkušebního testu z předmětu TvSZdrP 6231 a 0404 dne 5.1. a 19.1.

Odrážka

Výsledky testu z PVP - 5. 1. 2010 - softball

Odrážka

Oznámení - úspěšní absolventi testu "Velké pohybové hry" 

Odrážka

Oznámení o výuce předmětu Tělesná výchova a sport zdravotně postižených KTV/6231 a 0404

Odrážka

Co a jak odevzdat v rámci šetření s pedometry a dotazníky? - termín ještě úterý 27.1 od 12:00

Odrážka

Metodické výstupy a seminární práce předmětu Didaktika pohybových her - KTV/0040

Odrážka

Vedení rozcvičení na VPH - KTV/6030 a KTV/0417 na ZS 2009-10

Odrážka

Metodické výstupy TvS - KTV/6252 středa

Odrážka

Rozdělení docházky na předmět KTV/0404 TvS zdravotně postižených - semináře

Odrážka

Vyúčtování kurzu kanoistiky a VT - 11.6.-17.6.09 (zástupci skupin mohou během KH vyzvednout  přeplatky)

Odrážka

Vyúčtování kurzu kanoistiky a VT - 28.5.-2.6.09 (zástupci skupin mohou během KH vyzvednout  přeplatky)

Odrážka

Výsledky testu z VPH - 18. 5.2009 a 22.5.2009

Odrážka

II. - podrobná informace k organizaci vodáckých kurzů 2008-09

Odrážka

Témata metodických výstupů a jejich obsazení - Bc. - KTV/0275

Odrážka

Vedení rozcvičení na VPH - KTV/0173 a 0417

Odrážka

Termíny pro přezkoušení, zápočtové testy prezenčních i kombinovaných studií pro ZS 08-09 - nyní neaktivní