Curriculum vitae

 

 

Narozen 11.4.1946 v Satu-Mare (Rumunsko), kde rodiče žili od roku 1932. V roce 1948 se vrátili do vlasti. V letech 1952-1960 navštěvoval základní školu, 1960-1964 gymnázium (SVVŠ) v Ostravě 1, v letech 1964-1969 studoval prehistorii na FF MU (tehdy UJEP) Brno. V letech 1969-1973 odborným pracovníkem – archeologem středověku v Oblastním muzeu v Kutné Hoře, v letech 1973-1993 postupně odborným, vědecko-technickým a vědeckým pracovníkem Archeologického ústavu ČSAV v Praze, na pracovišti v Mostě (v letech 1976-1990 vedoucím expozitury). PhDr. 1982 (FF UK Praha, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou), CSc. 1997 (Archeologický ústav AV ČR Praha), obor: archeologie středověku, kandidátská práce: K problematice počátků středověkých měst v Čechách; habilitace 1998 (PF UJEP Ústí nad Labem), obor: české a regionální dějiny, práce: Trans montes, ad fontes! (Přes hory, k pramenům!). K roli újezdů při středověké  kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech (viz publikace). Od roku 1993 odborným asistentem a od roku 1998 docentem na katedře historie PF UJEP v Ústí nad Labem (1994-2001 vedoucím katedry).  Od roku 2003 externí působení na Ústavu českých dějin  FF UK Praha (specializační přednáška Šlechta – vznik, vývoj a úloha v životě české středověké společnosti). Od roku 2004 také na částečný úvazek docentem na katedře dějepisu PF TU Liberec.

       Zaměřen na dějiny středověku – především z pohledu archeologie středověku, na problematiku počátků měst v Čechách, dějiny středověkého osídlení, vznik dědičné pozemkové držby a počátky šlechty, na středověkou hmotnou kulturu (zejména její výpověď o duchovním životě středověké společnosti).   

      Ženatý, manželka Mgr. Hana Velímská (1946) je učitelkou na základní škole v Chabařovicích. Synové: David Velímský (1971), podnikatel (majitel firmy Tilia v Ko-líně, zabývající se obchodem s výrobky pro modernizaci bydlení, včetně zajištění doda-vatelských prací), ženatý, manželka Eva (1970), dcery Tereza (1995) a Adéla (2002). RNDr. Jakub Velímský, PhD. (1975), v roce 2003 ukončil interní doktorské studium na katedře geofyziky MFF UK Praha, kde nyní působí jako vědecký výzkumný pracovník. Mgr. Filip Velímský (1977) je interním doktorandem na katedře historie PedF UK Praha. Na částečný úvazek je zaměstnán v Archeologickém ústavu AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktuálně