Protokol- Flackova zkouška, Valsavův manévr

 

Jméno……………………………………………….        Datum……………………... Pohlaví:…………… 

Věk………..   Výška……………cm    Hmotnost…………..kg

BMI………………………..                   Obor/ ročník…………………………………

Pravidelně provozovaný sport(y)………………………………………………………..

Intenzita zatížení (zakroužkujte):     mírná     střední      vysoká      velmi vysoká

 

 

Flackova zkouška

 

Klidová TF /SF/- 12 pětisekundových hodnot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsavův manévr

TF /SF/ při nitrohrudním tlaku 40 mmHg- 8 pětisekundových hodnot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………