Seminární úkol

 

Progresivní člunkový běh na 20 m (Unifitest 6-60)

 

Student změří homogenní skupinu 20 probandů 

a) somatické ukazatele (výška, váha)

b) testem Progresivní člunkový běh na 20 m (Unifitest 6-60)

 

 Popis testu:

Progresivní člunkový běh na 20 m (Unifitest 6-60)

 Test lze provádět v tělocvičně, která umožňuje běh "od čáry k čáře" na vzdálenost 20 m. Testovaná osoba opakovaně překonává tuto standardní dráhu zvyšující se rychlostí podle vymezeného časového signálu, který je reprodukován z audio zařízení. Test končí, jakmile testovaná osoba dvakrát po sobě nedoběhne danou hraniční čáru v daném časovém signálu (povolen je maximální rozdíl dvou kroků). K testování je zapotřebí audio záznam (CD,MP3). Manuál testu uvádí Měkota a Kovář (1996), nebo Hnízdil, Havel et al (2012)

 

 

Zpracujte seminární práci podle následující osnovy:

 

-          název testu

-          diagnostické zaměření testu

-          pohlaví, věk

-          způsob hodnocení

-          praktické zkušenosti s testem

-          místo, datum, čas testování (v případě školy, klubu apod. kontaktní osobu)

-          přehled naměřených hodnot

-          vypočtené průměrné hodnoty v testu

 

 

Literatura:

 

Hnízdil, J., & Havel, Z., et al (2012). Rozvoj a diagnostika vytrvalostních schopností. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Měkota, K., Kovář, R., et al. (1996). Unifittest (6-60). Manuál pro hodnocení základní motorické výkonnosti a vybraných charakteristik tělesné stavby mládeže a dospělých v České republice. (Vol. 1). Praha: Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity.