Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

Katedra tělesné výchovy

Rozvoj pohybových schopností

Jan Hnízdil, Zdeněk Havel, Ladislav Valter

 

Grantový projekt č. 3514/2005 Fondu rozvoje vysokých škol

Pokračujte prosím kliknutím na obrázek