DPH s použitím duchen, žíněnek a na přenášení předmětů

 

Základní charakteristika

Principem těchto činností je využití žíněnek a duchen k jednotlivým pohybovým aktivitám jako pomůcku k pohybové hře nebo jako samotný předmět určený k přenášení. K přenášení lze samozřejmě využít i jiné vhodné předměty (díly švédských beden, cvičenec, atd.). Tyto DPH jsou zaměřeny  na rozvoj nejen silových a obratnostních dovedností, ale především týmové spolupráce.

Hry spojené s nošením cvičenců nebo různých předmětů (plných míčů, činek, laviček, žíněnek apod.) rozvíjí především sílu a obratnost. Základem těchto her je přenášení, tahání, smýkání či hod předmětů.

Cvičení jsou určené pro skupiny, ale i dvojice a trojice. Při soutěžích týmů, které jsou náročné na jejich uhlídání, musíme dbát na bezpečnost účastníků her.

Počty, pomůcky, zatížení

Popis činnosti

Nákresy, poznámky, org. pokyny, bezpečnost

6-10, bez pomůcek,         střední

Přenášení klád

Skupina utvoří zástup a postaví se do stoje rozkročného, předkloní se a v tomto postavení si podávají toporného cvičence mezi nohama vzad, přičemž se cvičenec nesmí dotknout země.Postupně se na místě podávaného cvičence vystřídá celé družstvo.

Bezpečná hra

 

Při obtížích s podáváním zmenšete vzdálenost mezi podávajícími cvičenci

16 - 24, vrchní díl švédské bedny, obruč, kužely, střední

Transport raněného

Skupina se rozdělí do družstev a postaví se do zástupů. Každé družstvo si zvolí „raněného“, který se posadí na vrchní díl švédské bedny, který drží první dva cvičenci z každého družstva a dobrovolníka, který bude držet obruč. Na povel první dvojice vyrazí vpřed s „raněným“ na díle švédské bedny, absolvuje slalom vytýčený kužely, projde obručí a vrací se zpět kde předává díl bedny s raněným další dvojici.

Doporučuje se, aby „raněný“ byl nejlehčí člen družstva

 

Je třeba dbát na bezpečnost „raněného“ na švédské bedně

20 – 40, 2 žíněnky pro každé družstvo, kužel, lehké

Převozníci 1

Skupina se rozdělí do družstev po deseti a každé družstvo se postaví na žíněnku do jednoho z rohů tělocvičny. Do středu tělocvičny umístíme kužel. Na povel se družstva musí pomocí dvou žíněnek dostat co nejrychleji do středu tělocvičny a dotknout se kuželu, přičemž se nikdo z družstva nesmí dotknout země.

Možno hrát i v jiném poli – basketbalové hřiště, volejbalové, atd.

 

Je třeba dbát na dodržování zákazu doteku země

libovolný počet, lavičky, žíněnky, lehké

Převozníci  2

Skupina se rozdělí do stejně početných družstev a posadí se na žíněnky. U každé žíněnky leží lavička. Na znamení se musí družstvo přesunout pomocí těchto nářadí k určené metě, aniž se kdokoli dotknul některou částí těla podlahy.

Bezpečná hra

 

Je třeba dbát na dodržování zákazu doteku země

10 a více, žíněnky, lehké

Královská jízda

Skupina se rozdělí do pětic. U každé jsou 2 žíněnky. Vybraný cvičenec přeskočí z jedné žíněnky na druhou, ostatní přenesou zadní žíněnku dopředu, atd. Která pětice takto zdolá určenou vzdálenost dříve?

Bezpečná soutěživá hra, vhodná pro navození soutěživé atmosféry

18 a více, kužely, žíněnky, střední

Želva

Skupina se rozdělí do stejně početných družstev, v každém družstvu vytvoří dvojice ve vzporu klečmo vedle sebe. Na povel nese první dvojice na zádech žíněnku, absolvuje vymezenou trať a předá žíněnku další dvojici bez pomoci rukou.

Třeba dbát na dodržování zákazu použití rukou při předávce

libovolný, 4 duchny, švédská bedna, lehké

Pád do neznáma

Položíme jednu duchnu na zem a obestavíme ji zbylými tak, aby vytvořily kolem položené duchny ohradu, s jednou stranou otevřenou. Před jednu z duchen postavíme švédskou bednu (podle nákresu). Cvičenec stojí na švédské bedně a nevidíc přes duchnu ji musí přeskočit a „spadnout do neznáma“.

sudý, míč, kužely, lehké

Hra na stíny

Cvičenci se rozdělí do dvojic, každá má jeden míč. Dvojice ve stoji zády k sobě přidržuje těly míč (vzájemným tlakem, bez pomoci rukou). Na povel musí každá dvojice takto zdolat vytýčenou trasu,aniž by balon upustila na zem.

Jednoduché a zábavné cvičení na rozvoj vzájemné spolupráce a šikovnosti

sudý, tyče, balony, lehké

Nošení melounů

Skupina se do družstev se sudým počtem cvičenců. První dva soutěžící z každého družstva čelem k sobě uchopí dvě tyče jako nosítka a na povel na nich přenášejí tři míče. Po absolvování určené trati předávají „nosítka s melouny“ další dvojici.

Hru je dobré si vyzkoušet nejprve samostatně ve dvojicích bez soutěže - zvládnutí techniky

V družstvu: 5

Družstev:    2

Zatížení: střední

Pomůcky:2 žíněnky, 8 kuželů. 

Slalom lodiček

Družstvo stojí v zástupech za startovní čárou. Čtyři z týmu si vlezou pod žíněnku(lodičku) a pátý si vleze na ní. Po odstartování běží slalomem mezi kužely. Na konci seskočí a vymění si místo s jedním pod žíněnkou a běží zpět. To se opakuje do vystřídání celého družstva. Vítězí družstvo, které se první vystřídá.

Náročná hra na pozornost.

Zvýšená opatrnost při probíhání trati s jedním žákem na žíněnce.. 

V družstvu: 5-10

Družstev: 2

Zatížení: střední

Pomůcky: žádné

 

Na kovboje

Žáci jsou rozděleni do dvou družstev. Jedno představuje „koně“, druhé „kovboje“. Koně si kleknou a opřou se dlaněmi o zem. Kovbojové si na ně sednou a zaklíní si nohy pod jejich tělem – rukama se jich nesmí dotýkat. Na povel začnou koně vyhazovat  (ne si lehat), aby jezdce setřásli. Kovboj, který se dotkne země nebo rukama koně, prohrál. Po jedné minutě se úlohy družstev vymění a vítězí družstvo úspěšnějších kovbojů.

Dávat pozor na bezpečnost a řádné dodržování pravidel.

 

V družstvu: 6-10

Družstev: 2

Zatížení: střední

Pomůcky: 2 duchny, 4 pěnové míče

 

Námořní bitva

Čtyři členové družstva si vlezou po čtyřech pod duchnu, jeden si na ni stoupne a dostane dva pěnové míče. Zbylí členové budou podavači míčů. Vymezí se hrací prostor. Hráč na duchně  má za  úkol sestřelit svého protihráče a přitom zůstat stále stát. Vítězí družstvo, kterému se podaří 2x sestřelit hráče na duchně, nebo přinutit druhou loď opustit vymezený prostor.

Dohlížet na plnění všech pravidel a na bezpečnost hráčů.

Pro zpestření nasadit nosičům klapky na oči, nebo nechat polovinu chodit po zadu.                                                                                                                                                  

V družstvu: 3-6

Družstev: 4

Zatížení: střední

Pomůcky: 4 žíněnky, kužele na vymezení plochy

Honička s použitím žíněnek jako kontinentů

 Jednotlivé žíněnky se označí jako jednotlivé kontinenty (Afrika, Amerika…) Skupina se rozdělí do čtyř družstev (národů podle kontinentů – Afričani..) Jedno družstvo se označí jako kolonizátoři a mají babu. Chytají členy ostatních družstev a oběti si zamknou na svůj kontinent(tímto se stávají členem národa , který ho lapil - pokud ho někdo z jeho národa do minuty nevysvobodí). Ostatní členové družstev jiných národů se snaží dotykem vysvobodit své krajany. Žíněnku koloniálního národa smí hlídat pouze jeden.

Do hry vstoupit řádně rozcvičeni.

Vhodné pro rozvoj rychlosti a na úvod hodiny.

Pro zpestření nechat hráče poskakovat.

V družstvu: 6-12 Družstev: 2   

Zatížení: střední

Pomůcky: kužele

Slalom s přenášením osoby

Skupina se rozdělí na dvě družstva. V každém družstvu se vytvoří skupiny po třech, každá trojice si určí jednoho člena – který bude přenášen. Ostatní dva si stoupnou vedle něho (tak aby ten co je přenášen byl uprostřed) vytvoří rukama „stoličky“ kam si umístí ten uprostřed nohy a takto ho přenesou přes utvořenou dráhu z kuželů.

Malá hmotnost přenášeného.

Trasa ne příliš dlouhá (podle výkonnosti cvičících).Při sudém počtu družstva soutěží někdo dvakrát.

V družstvu: 8-10

Družstev: 2-3

Zatížení: střední

Pomůcky: 2-3 žíněnky, 2-3 mety

Hlemýždi

Štafetový závod několika skupin. Za každou skupinu je na startu připravena jedna dvojice, oba partneři klečí a opírají se rukama o zem a na zádech mají položenou žíněnku. Na povel přenesou žíněnku kolem mety a musí ji předat na záda druhé dvojici, aniž by se ji dotýkali rukama

Dávat pozor na správné dodržování pravidel.

Hráčů: 10-20

Zatížení: malé

Pomůcky: medicinbal

Dostihni medicinbal!

Žáci sedí po obvodu kruhu, předávají, kutálejí či házejí si mezi sebou medicinbal po směru kruhu. Kolem kruhu běhá hráč a snaží se dotknout toho, který má míč v ruce. Podaří-li se mu to, vymění si s ním úlohu.

U větší skupiny může být honičů více a hráči v kruhu si mohou míč i přehazovat.

V družstvu: 4-6

Družstev: 2-4

Zatížení: střední

Pomůcky: 4-8 žíněnek, kužele

Vory

Každé družstvo má dvě žíněnky, které slouží jako vory. Každé družstvo musí pomocí žíněnek vyhrazený prostor překonat, aniž by se jeho členové dotkli vody (země). Kdo je první na druhé straně, vyhrává.

Hra na rozvoj komunikace mezi  členy družstva.

Cíl můžou mít družstva i stejný.

V družstvu: 2

Družstev: 5

Zatížení: střední

Pomůcky: 10 žíněnek..

Honička dvojic v močále

Ze žíněnek se rozprostře dráha po které se můžou žáci pohybovat, celou dobu musí být na žíněnkách – nesmí spadnout do „močálu“. Jsou ve dvojicích a na povel honí první v dvojici druhého. Po hvízdnutí honí druhý prvního. Po dalším hvizdu se vše opět mění atd. Hra je na časový limit a vítězí hráč z dvojice, který má méně zásahů svým proti hráčem.

Náročná hra na pozornost.

Před hrou musí být žáci protažení.

Zvýšená opatrnost.

Dodržování pravidel. 

 duchna

 Dvě přibližně stejně silná družstva se postaví proti sobě, každé na opačnou stranu stojící duchny a na pokyn se začnou přetlačovat-vítězí to družstvo, které dokáže soupeře přetlačit.

 Nutnost dbát na to, aby se obě družstva do duchny opřela z místa a z rozběhem!

6 míčů

Dvě stejně početná družstva stojí v zástupech, před každým zástupem jsou ve stejných vzdálenostech vyznačeny 3 mety. U každého zástupu leží 3 míče. Na povel uchopí 1. hráči jeden míč, doběhnou s ním k první metě, kde jej položí, běží zpět, vezmou druhý míč, donesou jej na 2.metu a tak i s třetím míčem na třetí metu. Vrátí se a tlesknutím do ruky odstartuje druzí, kteří zase přinesou jeden míč po druhém zpět, po tlesknutí odstartují třetí, kteří míče opět postupně donesou na mety. Vítězí družstvo jehož členové se rychleji vystřídají.

Nutnost zvolit rozumný rozestup mezi metami.

žíněnky

Družstvo vyčlení  tři nejlehčí v družstvu, kteří jsou potom postupně na žíněnce přenášeni z místa A do místa B. Vítězí družstvo, které je dokáže přenést rychleji.

Nutnost dbát na bezpečnost přenášených

žíněnky

Rozdělíme hráče na 3-4 skupiny, 1 družstvo divočáci- ti se pohybují po herní ploše a jsou barevně odlišeni. Lovci (zbylá družstva) stojí na jedné straně herního prostoru-zde jsou klece (žíněnky). Na signál lovci začnou ploše odchytávat divočáky a přemisťovat je do klecí, ze kterých nemůžou utíkat. Lovci mohou spolupracovat. Divočáci se snaží utéct a brání se odchytu  a přepravě do klecí. Nesmí si pomáhat. Měříme čas za jak dlouho byly všichni divočáci pochytáni. Hru opakujeme podle počtu družstev. Vítězí skupina, která byla nejdéle na svobodě.

Nutnost zdůraznit divočákům, že projevy brutality při bránění se odchytu jsou zakázány

dvě obruče, 5 drobných předmětů (např. víčko od lahve,pružinka z propisovačky, apod.)

Družstva závodí v přenášení věcí z jednoho kruhu do druhého. Dva kruhy jsou umístěny ve vzdálenosti osm až deset metrů před družstvem a vždy v jednom kruhu jsou nějaké předměty.  Druhý kruh je volný. Na signál vyběhnou tři hráči z družstva a snaží se společně (musí se předmětu všichni držet) každý předmět přenést do druhého kruhu. Potom běží zpět, oběhnou družstvo a poslední z nich vyšle tlesknutím ruky tři hráče. Vítězí  družstvo, které dokáže rychleji přenést předměty.

Potřeba sledování zda se všichni stéle drží předmětu.

tyče

Žáci utvoří trojice a v každé budou dvě tyče. První a druhý z trojice tyče nesou, třetí se na tyče postaví a přidržuje se prvního za ramena. Vítězí trojice, která první dojde ke stanovené metě.

Nutnost dbát na bezpečnost přenášených

 

Družstva stojí v zástupech s rozestupy méně než 3 metry. Poslední na povel vyběhnou a sednou předposlednímu na záda. Ti s ním běží vpřed a předají ho dalšímu hráči, atd. , až první v družstvu je donesou k metě vzdálené asi 5m od družstva. Při přesedání z jednoho žáka na druhého se „kurýr“ nesmí dotknout země. Vítězí družstvo, jehož kurýr je nejdřív na metě.

Doporučuji na posledního umístit dívku a první by měl být chlapec.

Pimpongové míčky,polévkové lžíce

 Dvě družstva jejichž úkolem je uběhnout  daný úsek se lžící v puse, na které nesou míček. První vyběhnou na pokyn a po absolvování trati předají míček druhému.Vítězí to družstvo, které dokáže danou vzdálenost uběhnout rychleji.

 Doporučuji,aby měl každý účastník svou lžíci z hygienických důvodů.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků TvGeo)

V družstvu: 5-8

Družstev: 3

Zatížení: střední

Pomůcky: 3 žíněnky, 3 tužky, křížovky a lístky s otázkami, 3 mety 

Každá skupina dostane jednu žíněnku. Označíme start a metu. Na start dáme papír s křížovkou s tajenkou ukrývající hlavní město a tužku. U mety rozložíme lístky s otázkami na hlavní města. Na žíněnku si lehne jeden hráč a ostatní chytnou žíněnku. Musí oběhnout metu a vrátit se na start a zapsat tam odpověď do křížovky. Poté si lehne na žíněnku někdo jiný a opět uběhnou danou trasu. Takto to budou opakovat, dokud nevyluští tajenku.

Dohlížení na plnění pravidel hry.

Družstva mají pro zajištění stejných podmínek stejnou křížovku.

Zvýšená opatrnost. 

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků TvGeo )

 Žíněnky,míče

Utvoříme dvě stejně početná družstva. Po hrací ploše rozmístíme žíněnky symbolizující světadíly po kterých se musí účastníci družstev rozmístit. Vždy po jednom z každého družstva. Jednomu z družstev je svěřen míč v Jižní Americe a musí ho dopravit do Asie. Soupeřící družstvo se mu v tom snaží zabránit. Mezi kontinenty se smí míč předávat pouze koulení, které symbolizuje plavení po oceánu. Vítězí družstvo,kterému se podaří míč přepravit rychleji.

 Nutnost zdůraznit obráncům, že  při bránění se  smí pouze clonit a blokovat a ne fyzicky napadat.

Žíněnky,míče

Dvě pětičlenná družstva utvoří zástup ve vzdálenosti deset metrů od žíněnky. Každý v družstvu si vylosuje papírek s názvem státu. Na pokyn první rozdělají papírek a k názvu státu musí vykřiknout i hlavní město, poté uchopí míč a utíkají směrem k žíněnce kde udělají kotoul a nechají ležet míč a vrátí se. Na předaní štafety druhý v pořadí rozdělá papírek s názvem státu a vykřikne hlavní město. Doběhne k žíněnce a udělá kotoul a přinese míč zpět, atd. Vítězí družstvo,které má rychlejší čas.

Potřeba sledování, aby nedocházelo k odtajnění státu předčasně.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků Tv – Fy)

libovolný, žíněnka, duchna, míč, střední

Cvičenec se postaví proti stěně ve vzdálenosti přibližně 3 metry a v ruce drží míč. Za ním stojí svisle postavená duchna a za duchnou stojí druhý cvičenec. Cvičenec s míčem má za úkol hodit míč tak, aby se odrazil od země, poté od stěny a přeletěl duchnu, kde ho chytí druhý cvičenec (viz. obrázek). 

 

Literatura:

KOS, B. Zábavná cvičení. 1. vyd. Praha : OLYMPIA, 1992, 119 s. ISBN 27-009-92.

ROUBÍČEK, V. Kdo s koho: úpolová cvičení a hry. 1. vyd. Praha: OLYMPIA, 1984, 79 s. ISBN 27-001-84.

NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 1. vydání Praha: PORTÁL, 1998, 325 s. ISBN 80-7178-218-1 

ZACHOVÁ, B. aj. Drobné pohybové hry, drobné závody, soutěže a úpoly, drobné hry a zábavy v místnosti. 1. vyd. Praha: UK, 1980. 145 s. ISBN 60-37-80

ZAPLETAL, M. Encyklopedie her. 1. vydání Praha: OLYMPIA, 1973, 243 s.

ISBN 27-015-73