HRY  S LAVIČKAMI  A  ŠVÉDSKÝMI  BEDNAMI

 

Základní charakteristika

Švédské bedny a švédské lavičky jsou náčiní, která by neměla chybět v žádné tělocvičně. Používáním samostatně i v kombinované formě lze vytvořit podmínky k provozování řady her v atraktivním „náročném“ prostředí. Dbáme však na bezpečnost provozu (nárazy, pády). Využití je jak pro jednotlivce, tak skupiny. Lavičky poskytují také bohaté využití proto, že jsou lehce přenosné a nabízejí nesčetné možnosti kombinací s jinými druhy nářadí, švédskou bednu lze rozkládat a využít ji v celku, ale i samostatné díly. Pro bezpečnost cvičení na lavičce musí být horní deska neporušená a hladká, neporušené a pevné musí být i sloupky, na nichž je deska položena, pevná musejí být spojení.

Bedna nesmí mít žádné ostré hrany, neporušený musí být potah víka, jednotlivé díly musejí přesně zapadat do sebe Princip těchto aktivit je založen na různých činnostech s bednami a lavičkami. Příkladem činností může být přenášení laviček a beden, rozkládání a skládání beden, prolézání, přeskakování, obíhání laviček nebo beden a jejich částí. Tyto aktivity jsou orientovány na obratnost, rychlost a výbušnou sílu dolních končetin. Důležitým prvkem je spolupráce dvojic nebo týmů. Činnosti je možné obměňovat a přizpůsobit věku žáků.

Počty, pomůcky, zatížení

Popis činnosti

Nákresy, poznámky, org. pokyny, bezpečnost

16 hráčů, pro každou skupinu či družstvo jedna lavička,  střední obtížnost

Zásada jedné shody                                              Lavička se na malou chvilku změní v testovací úsek, v němž každý předvádí svou nápaditost a obratnost. Skupina má překonat lavičku postavenou před sebou nadél. Každý člen překonává lavičku jiným způsobem (chůze, běh, úkroky, poskoky snožmo, chůze v dřepu vpřed a vzad, plazení atd ). Cvičení lze provádět s různou motivací. Jako soutěž skupiny, která se snaží podat během několika opakování stále lepší výkon. Jako pohybovou tvořivost a fantazii. Nebo jako soutěž mezi družstvy formou štafet.

 Při náročných typech přechodů obložit prostor kolem laviček žíněnkami a podle potřeby dávat záchranu. Cvičení je zaměřeno na vynalézavost, obratnost, spolupráci a rychlost.

 10 hráčů, pro každé družstvo švédská bedna         ( nebo jen víko ), střední obtížnost

Ostrov pro život                                                  Skupina musí vymyslet takový způsob držení a postavení, který hráčům umožní zachránit se na ostrově tak, aby se nikdo žádnou částí  těla  nedotýkal vody ( podlahy ). Skupina se musí udržet na ostrově nejméně pět sekund. Velikost ostrova volíme podle četnosti skupiny a úkol je možné několikrát opakovat, a to postupně se stále menšími ostrovy ( různé díly od šv. bedny ).

 Kolem vyššího ostrova, už od  cm nad zemí, položíme žíněnky. Hra je zaměřena na spolupráci, tělesný kontakt a nápaditost.

 12 hráčů, pro každé družstvo jedna lavička,  vyšší obtížnost

Most na nohou                                                       Každé družstvo má svou lavičku, kterou musí přejít každý z družstva. Zatím co jeden člen družstva přechází lavičku, ostatní jí drží nad zemí, ale nesmějí se lavičky dotknout rukama.

 Hra je zaměřena na spolupráci, důvěru a sílu.

 10 hráčů, do skupiny jedna švédská bedna, střední obtížnost

Záchranný balon                                                 Skupina se dostala do situace, kdy se z hořícího ostrova může dostat jen za pomocí balonu, který právě odlétá  (  švédská bedna ). Na ostrově zůstala jen hrstka osob a jejich úkolem je se vtěsnat v daném časovém limitu do gondoly a zavřít za sebou poklop     ( víko od šv. bedny ). Počet pasažérů je limitován prostorem. Skupina se však musí zachránit v co nejhojnějším počtu.

Předem zjistíme zda někdo netrpí klaustrofobií. Dávat pozor na možné přivření prstů. Neprodlužovat pobyt skupiny v zavřené bedně. Hra je zaměřena na spolupráci.

12 hráčů, do skupiny jedna lavička a šv. bedna , střední obtížnost

Stavba mraveniště                                             Dvojice z každého družstva přeběhne lavičku stojící nadél před nimi. Seskočí z ní a doběhnou k švédské bedně, z které odejmou jednu část a s tou se vracejí zpátky po lavičce. Odejmutou část bedny pokládají vedle stojící řady a vybíhá další dvojice. Cílem hry je co nejrychleji sestavit šv. bednu na opačné straně než stála.

Hra je zaměřena na spolupráci, obratnost a rychlost.

 24 hráčů, čtyři lavičky, střední obtížnost

Rychlá výměna                                                  Skupina se rozdělí na čtyři družstva, a každý tým si sedne na jednu lavičku. Po startovním povelu vyběhnou všechna družstva na protilehlé lavičky , tak aby se při přebíhání nikdo nedotkl žádného člena z protějšího družstva. Dotyk znamená návrat do výchozího postavení a nový pokus. Hra je možná hrát i s časovým limitem.

 Hra je zaměřena na řešení problému, vzájemnou spolupráci a rychlost.

16 hráčů, pro každé družstvo lavička a víko od šv. bedny, střední obtížnost

Štafeta s lavičkou                                                      Před každým družstvem leží lavička. Po startovním povelu se dva hráči chopí lavičku, oběhnou s ní metu (víko od šv, bedny)  a postaví ji do výchozí polohy. Pak pokračuje druhá a další dvojice. Hra je možná hrát s různými obměnami např. lavičku nese celé družstvo se dvěma hráči na ní.

Hra je zaměřena na rychlost, obratnost a spolupráci.

 8 hráčů, dvě lavičky a jedna šv. bedna,  střední obtížnost

Bažina                                                                     Hráči se ocitli v pralese a mají  překonat bažinu (podlahu), tak aby se v ní neutopili.  Jediná možná cesta je přes dvě klády (lavičky) a balvan (šv. bedna), který je umístěn mezi nimi.  Kdo se dotkne podlahy musí se vrátit na výchozí místo. Hra je možná hrát i s časovým limitem a s čím dál těžší obtížností (obrácená lavička, větší vzdálenost mezi lavičkou a šv. bednou).

Při větší vzdálenosti lavičky a šv. bedny položíme mezi žíněnku.Hra je zaměřena na řešení problému a rychlost.

10 – 20, díl bedny, střední

Překážkový závod

4 – 8 laviček postavíme paprskovitě do hvězdice, na každé lavičce stojí (sedí) družstvo v zástupu čelem do středu. Na znamení všechna družstva seskočí na určenou stranu a oběhnou všechny lavičky – družstvo, které je nejdříve v určeném postavení na své lavičce vyhrává.

Bezpečné.Dbát na dodržování stanovených pravidel. Úkoly lze obměňovat.

10 – 20,  bedna, žíněnky, střední

 

Skrčka přes bednu

Skupina se rozdělí na dvě družstva.Před každé družstvo položíme 3 – 4 vrchní díly bedny  (podle vyspělosti cvičenců). Na každé bedně sedí zády k družstvu dva cvičenci ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe. Na znamení vyběhnou první cvičenci z družstev , provedou dohmatem na ramena cvičenců skrčku, vrátí se do družstva a dotykem odstartují další. Jakmile přeskočí poslední cvičenec, seskočí i dva cvičenci z bedny a rychle běží do družstva.

Dbát na bezpečnost. Přizpůsobit věku cvičenců.

10 – 14, 2 bedny

střední

Rozkládání a skládání bedny

Skupina se rozdělí na dvě družstva. Před každým družstvem stojí švédská bedna. Na znamení žáci bednu rozloží na jednotlivé díly, ty ve dvojicích přenesou na určenou metu a tam ji opět složí.

Bezpečná soutěž, doporučuji dbát na dodržování určených pravidel.

8 – 20, lavičky, kužele, střední

Přenášení laviček

Skupina se rozdělí do dvou až tří družstev. Ta stojí ve dvojstupech před startovní čarou. Před každým družstvem jsou za sebou položeny lavičky (4 -5) ve vzdálenosti 1,5 metru. Na znamení startuje první dvojce z každého družstva. Lavičky přeskakují snožmo. Po přeskočení poslední lavičky ji uchopí a přenesou zpět před první lavičku. Další dvojice startuje v okamžiku kdy se dobíhající hráči dotknou rukou svých spoluhráčů na startu. Místa,  kam se mají lavičky položit je lepší vyznačit metou. Vítězí družstvo, které přeneslo všechny lavičky na vyznačené místo.

Doporučuje se rozehřátí před zahájením soutěže.

8 - 12, bedna - její časti, kužele, střední

Družstvo v bedně

Před první dvojicí ve družstvu leží díl bedny našíř. Na znamení skočí dvojice cvičenců do dílu, uchopí jej a běží s ním kolem určité mety zpět ke družstvu. Do dílu skočí další člen  a závod pokračuje. Vítězí to družstvo, které má všechny členy v bedně a stojí na startovní čáře.

Doporučuje se rozehřátí.

Při větším počtu cvičenců rozdělit žáky do více družstev.

15 – 22, 3 švédské bedny, střední

Všichni nahoru

Skupinu rozdělíme na 3 stejně početné skupinky.Každou skupinu postavíme ke švédské bedně.Každá skupina obestoupí švédskou bednu a spojí si ruce. Na signál se snaží dostat všichni nahoru a opět sestoupit – seskočit, aniž by rozpojili své ruce.Celé to opakujeme 3 – krát. Vítězí to družstvo, které dosáhlo 3 opakování, v co nejkratším čase, resp. - kdo bude první.

Dodržovat pravidla.Tým se nesmí pustit.

15 – 22, 3 stejné části od švédské bedny, těžká

Na Nosiče

Žáky rozdělíme do 3 stejně početně velkých skupin. Z každého družstva se vyčlení 4 „nosiči“. Zvednou „ohrádku“ od švédské bedny a na ní se postaví (posadí, lehne… ) jeden z družstva. S tímto „nákladem“ běží nosiči až na určené místo, vyloží „náklad“ a běží pro dalšího z družstva.Tímto způsobem se přemístí celé družstvo. Které družstvo je přemístěno první,vítězí.

Nošený žák se nesmí žádnou částí těla dotknout země.Žáci si volí sami způsob rozložení váhy na ohrádku od bedny.

15 - 22, 4 lavičky, střední

Lávka

Vytvoří se dvě družstva. Každé družstvo má k dispozici dvě lavičky. Musí se na nich přemístit ze startovní čáry k čáře cílové, vzdálené asi 20 metrů, aniž by se dotkli země.

Družstvo si vymyslí nebo určí vlastní způsob přemístění

 

 

 

15 - 22, 3 lavičky, střední

Lavička pod nohama i nad hlavou

Vytvoří se tři družstva. Lavičky se postaví podél startovní čáry a družstva za ně. Na znamení družstvo přeskočí lavičku a přemístí lavičku nad hlavami dál. Opět ji přeskočí a zase nad hlavami přesune lavičku o kus dál. Tímto způsobem se celé družstvo i s lavičkou přemístí k cílové čáře, vzdálené asi 20 metrů. Vítězí družstvo, které je dříve u koncové – cílové čáry

Důležité je určit bezpečné rozestupy.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů ( integrace  prvků simulace zrakového postižení )

8 hráčů, jedna lavička,  střední obtížnost, hra je přizpůsobena pro zrakově postižené či slepé

Přenášení klád                                                     Skupina hráčů stojí v zástupu vedle lavičky. Mají za úkol společně zvednout kládu ( lavičku ) a postavit ji na druhou stranu. Potom jí přeskočí všichni najednou stranou odrazem snožmo. U zrakově postižených či slepých hráčů musíme před každým úkonem  dát zvukový signál a místo přeskoku volíme jiný úkol; hráči udělají mírný postoj rozkročný a postupně od zadu prolézají  utvořeným tunelem, až proleze poslední posuneme lavičku tak aby bylo možné opět přenášet kládu. Několikrát opakujeme, můžeme i na druhou stranu.

Hra je zaměřena na řešení problému a kooperaci ve skupině. Hlídat bezpečný rozestup mezi hráči.

Aktivita v rámci mezipředmětových vztahů (Integrace prvků Tv – Fy)

8 – 24, bedna, střední

Na bednu o závod

Žáci utvoří kruh kolem bedny čelem dovnitř a rozpočítají se na 1. až 4. (vytvoří čtyři skupiny.) Každá skupina dostane název některé fyzikální veličiny.(např. hustota, rychlost, zrychlení...). Vyučující položí otázku tak,aby odpovědí byl správný název veličiny. Např. : definice této veličiny je m/V. Ihned vyběhnou žáci, kteří dostali název hustota. Bod získá ten, kdo po oběhnutí kruhu vběhne do kruhu a jako 1. se dotkne bedny.

Doporučuje se rozehřátí.

Dbát na bezpečnost a na dodržování pravidel.

Jestliže jsou žáci stejně zdatní, dráha se může prodloužit na dvě a více kol kolem kruhu.

Literatura:

MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc : Hanex, 2000, 292. ISBN 80-85783-29-0

NEUMAN, J.  Dobrodružné hry v tělocvičně . 1 vyd. Praha : Portál , 1998

ZACHOVÁ B a kol. Drobné pohybové hry. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1980

ZAPLETAL, M., Encyklopedie her. Praha: Olympia, 1973, 243 stran; ISBN 25-015-73

ROVNÝ, M., ZDENĚK, D., Pohybové hry. Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladatelství, 1978, 208 stran; ISBN 62-152-79

SERBUS, L. Cvičení s lavičkami: Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1967, 169 stran